muayyen

muaşeret

Arapça ˁşr kökünden gelen muˁāşara(t) معاشرة z "geçinme, dostane ilişki, yarenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāşara "geçindi, dostça ilişkide bulundu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muavenet

Arapça ˁwn kökünden gelen muˁāwana(t) معاونة z "yardım etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muavin

Arapça ˁwn kökünden gelen muˁāwin معاوِن z "yardım eden, yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muayede

Arapça ˁyd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muˁāyada(t) معايدة z "bayramlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁīd عيد z "bayram" sözcüğünün mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muayene

Arapça ˁyn kökünden gelen muˁāyana(t) معاينة z "gözüyle görme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn عين z "göz" sözcüğünün mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muayyen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ˁālemi dutduk muˁayyen ad-ıla [ünlü isimle] [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
sen baŋa karşu durgil kim ˁālimler yeri muˁayyen [belli] olsun

Köken

Arapça ˁyn kökünden gelen muˁayyan مُعَيَّن z "belirgin, belli, atanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayyana عَيَّنَ z "belirledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça ˁayn "belirli ve somut şey" sözcüğünün (II) fiilidir.

Daha fazla bilgi için tayin maddesine bakınız.


22.02.2020
muazzam

Arapça ˁẓm kökünden gelen muˁaẓẓam معظّم z "ulu, azametli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaẓuma عظم z "ulu idi, çok büyük idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muazzep

Arapça ˁḏb kökünden gelen muˁaḏḏab معذذب z "eziyet olunmuş, azap çeken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏaba عذب z "engel oldu, sıkıntı verdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muazzez

Arapça ˁzz kökünden gelen muˁazzaz معزّز z "saygı duyulan, yüceltilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazzaza عزّز z "saygı gösterdi, yüceltti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mucarta

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mucip

Arapça wcb kökünden gelen mūcib موجب z "icap eden, gerektiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaba ايجاب z "borç veya ödev idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.