muaşeret

muare

Fransızca moiré "yanar döner (kumaş)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca moire "Ankara keçisi yünü [esk.]" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük İngilizce mohair sözcüğünden alıntıdır.

muarız

Arapça ˁrḍ kökünden gelen muˁāriḍ معارض z "karşı gelen, karşıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "yoluna çıktı, engel oldu, arız oldu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muarrep

Arapça ˁrb kökünden gelen muˁarrab معرّب z "Arapçalaştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarraba "Arapçalaştırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muasır

Arapça ˁṣr kökünden gelen muˁāṣir معاصر z "aynı zamanda yaşayan, senkronik, çağdaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣr عصر z "çağ, zaman" sözcüğünün mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muaşaka

Arapça ˁşḳ kökünden gelen muˁāşaḳa(t) معاشقة z "sevişme, karşılıklı aşk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşiḳa عَشِقَ z "aşık oldu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muaşeret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
meselā bir kulı ki muˁāşeret içün alasıŋ [bir köleyi yarenlik için satın alacaksan], yaˁnī hem-ṣoḥbetliğe ve χalvet ṣoḥbetlerinde ḥarīf ve muˀnīs [yoldaş ve uysal] olmağa yarayacaklayın ola.

Köken

Arapça ˁşr kökünden gelen muˁāşara(t) معاشرة z "geçinme, dostane ilişki, yarenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāşara "geçindi, dostça ilişkide bulundu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için aşiret maddesine bakınız.

Ek açıklama

Adāb-ı muāşeret "birlikte yaşama usulleri" demektir.

Benzer sözcükler

adabı muaşeret


02.09.2015
muavenet

Arapça ˁwn kökünden gelen muˁāwana(t) معاونة z "yardım etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muavin

Arapça ˁwn kökünden gelen muˁāwin معاوِن z "yardım eden, yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muayede

Arapça ˁyd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muˁāyada(t) معايدة z "bayramlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁīd عيد z "bayram" sözcüğünün mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muayene

Arapça ˁyn kökünden gelen muˁāyana(t) معاينة z "gözüyle görme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn عين z "göz" sözcüğünün mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muayyen

Arapça ˁyn kökünden gelen muˁayyan مُعَيَّن z "belirgin, belli, atanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayyana عَيَّنَ z "belirledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça ˁayn "belirli ve somut şey" sözcüğünün (II) fiilidir.