muşamba

muslin

Fr mousseline tülbend İt mussolina 1. Musullu, Musul'dan gelen, 2. Orta Doğu kökenli ince pamuklu kumaş, tülbend öz (İt) Mussolo Irak'ta bir kent, Musul +in° öz (Ar) al-Mawṣil المَوْصِل za.a. Ar mawṣil [#wṣl mafˁil iz/m.] yol çatı, kavşak

musluk

?

muson

Fr mouson tropik bölgelere özgü mevsim rüzgârı Port mouçao a.a. Ar mawsim موسيم z

mustarip

Ar muḍṭarib مُضْطَرِب z [#ḍrb muftaˁil VIII fa.] ıstırap ve acı çeken, sıkılan Ar ḍaraba ضَرَبَ zdarbe vurdu

mustazaf

Ar mustaḍˁaf مستضعف z [#ḍˁf mustafˁal X mef.] zayıf sayılan, küçümsenen Ar ḍaˁufa ضَعُفَ zzayıf idi

muşamba

muşamma [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
muşammālu ve muḳavvālu kuka keçe külah gibi muşamba [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
Muşamma: Tü. zebanzedi: muşamba 1. Bal mumu veya kauçukla kaplanmış bez veya diğer mensuc. 2. Kauçukla yapılıp su geçirmez yağmurluk.

Ar muşammaˁ مشمّع z [#şmˁ mufaˁˁal II mef.] mumlanmış bez Ar şammaˁa تشميع zmumladı, balmumuna batırdı Ar şamˁ شمع zbalmumu

 çam


19.05.2020
muşmula

Yun músmula μούσμουλα z [çoğ.] Yun músmulon μούσμουλον zelmaya benzer bir meyve, mespilus germanica << EYun mespílon μεσπίλον za.a.

muşta

Fa muşte مُشته zyumruğa benzer şey, kabza, bıçak sapı, hallaç tokmağı Fa muşt مُشت zyumruk +a

muştu

Fa mujde مژده ziyi haber, müjde

muta

Ar mutˁa(t) متعة z [#mtˁ fuˁla(t) msd.] 1. yararlanma, keyif sürme, 2. boşanan kadına ödenen tazminat, 3. İslam hukukunda geçici nikâh Ar mataˁa متع zyararlandı, keyif sürdü

mutaassıp

Ar mutaˁaṣṣib متعصِّب z [#ˁṣb mutafaˁˁil V fa.] aşiret dayanışması içinde olan, fanatik Ar ˁaṣaba عَصَبَ zsarıldı, sarmaş dolaş oldu