mozayik

motor

Fransızca moteur "1. hareket ettiren, 2. hareket üreten aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince motor "hareket ettiren, saik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mouēre "hareket ettirmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

motorin

motorin "petrolden elde edilen bir motor yakıtı, dizel yakıtı" ticari markasından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

motosiklet

Fransızca motocyclette "motorlu bisiklet" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1897 Michel & Eugène Werner, Fr. bisiklet yapımcıları.) Fransızca sözcük Fransızca moteur "motor" ve Fransızca bicyclette "bisiklet" sözcüklerinin bileşiğidir.

motto

İngilizce motto "düstur, slogan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca motto "kelime" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince muttum "anlamsız söz, lakırdı" sözcüğünden evrilmiştir.

mouse

İngilizce mouse "fare, fare şeklinde elektronik gösterge cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *mūs "fare" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *múh₂s (*mū́s) "1. kas, 2. fare, 3. midye" biçiminden evrilmiştir.

mozayik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamusü'l A'lâm, 1891]
hayli asarı, ve mozayikle ferş olunmuş güzel bir tiyatro ve harabesi dahi var imiş

Köken

Fransızca mosaïque "renkli taş parçalarından yapılan resim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen mosaico sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen opus musaicus deyiminden evrilmiştir. Geç Latince deyim Eski Yunanca aynı anlama gelen mousíon μουσίον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca Moúsa μούσα z "sanat tanrıçası" özel adından +ik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için musiki maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kültür mozayiği, mozayik karo


14.11.2017
mozik

Ermenice mozi veya mozig մոզի/մոզիկ z "buzağı, hayvan yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mos-ǵʰ-o- biçiminden evrilmiştir.

mozole

Fransızca mausolée "anıt mezar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mausōléion μαυσωλέιον z "eski dünyanın Yedi Harikasından biri sayılan Halikarnassos'taki Mausolos anıt mezarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (EYun) Mausōlos μαυσώλος z "Karya hükümdarı (ö. MÖ 353)" özel adından +ion ekiyle türetilmiştir.

mozzarella

İtalyanca mozzarella "Napoli yöresine özgü manda peyniri" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mozzo veya mozza "taze peynir" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince musteus, mustea "taze, özellikle taze peynir" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mustus "yaş, taze, genç, yavru" sözcüğünden türetilmiştir.

möble

Fransızca meublé "mobilyalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca meuble "mobilya" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük İtalyanca mobilia sözcüğünden alıntıdır.

mösyö

Fransızca monsieur "beyefendi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mon "birinci tekil şahıs iyelik sıfatı" ve Fransızca sieur "bey, efendi, senyör" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince senior sözcüğünden evrilmiştir. )