motivasyon

mostra

İtalyanca mostra "gösterme, gösteri, nümune" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mostrare "göstermek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen monstrare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince monstrum "göstermelik" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince monere, monit- "uyarmak, akıl vermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

motamo

Fransızca mot à mot "kelimesi kelimesine" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mot "kelime" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince muttum "ağızdan çıkan ses, lakırdı" sözcüğünden evrilmiştir.

motel

İngilizce motel "otomobille seyahat edenler için karayolu oteli" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1925 Milestone Interstate Corporation, Amer. şirket.) İngilizce sözcük İngilizce motor hotel sözcüğünün kısaltmasıdır.

motet

Fransızca motette "kilise müziğinde bir ilahi türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mot "kelime, söyleyiş" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince muttum "ağızdan çıkan ses, lakırdı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince muttire "söylenmek, ses çıkarmak" fiilinden türetilmiştir.

motif

Fransızca motif "1. itki, harekete geçiren şey, 2. bir resminveya her türlü sanat eserinin konusu, 3. desen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince motivum "bir eylemin veya davranışın nedeni, itki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince motivus "harekete geçiren" sözcüğünün nötrüdür. Latince sözcük Latince mouēre "hareket etmek, hareket ettirmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

motivasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1964]

Köken

Fransızca motivation "güdüleme, harekete geçiren şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca motiver "harekete geçirmek, teşvik etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca motif "itki" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için motif maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

demotive, motive etmek


30.09.2017
motor

Fransızca moteur "1. hareket ettiren, 2. hareket üreten aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince motor "hareket ettiren, saik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mouēre "hareket ettirmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

motorin

motorin "petrolden elde edilen bir motor yakıtı, dizel yakıtı" ticari markasından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

motosiklet

Fransızca motocyclette "motorlu bisiklet" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1897 Michel & Eugène Werner, Fr. bisiklet yapımcıları.) Fransızca sözcük Fransızca moteur "motor" ve Fransızca bicyclette "bisiklet" sözcüklerinin bileşiğidir.

motto

İngilizce motto "düstur, slogan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca motto "kelime" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince muttum "anlamsız söz, lakırdı" sözcüğünden evrilmiştir.

mouse

İngilizce mouse "fare, fare şeklinde elektronik gösterge cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *mūs "fare" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *múh₂s (*mū́s) "1. kas, 2. fare, 3. midye" biçiminden evrilmiştir.