motel

mortgage

İngilizce mortgage "gayrımenkul ipoteği karşılığında verilen uzun vadeli borç" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca mort-gage "ölü rehin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca mort "ölü" ve Fransızca gage "rehin, garanti" sözcüklerinin bileşiğidir.

morto

Fransızca mort veya İtalyanca morto "ölü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mortuus "ölü, ölmüş" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mori "ölmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

moruk

Ermenice moruk մորուգ z "sakal" sözcüğünden alıntıdır.

mostra

İtalyanca mostra "gösterme, gösteri, nümune" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mostrare "göstermek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen monstrare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince monstrum "göstermelik" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince monere, monit- "uyarmak, akıl vermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

motamo

Fransızca mot à mot "kelimesi kelimesine" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mot "kelime" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince muttum "ağızdan çıkan ses, lakırdı" sözcüğünden evrilmiştir.

motel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1944]
Amerikada ise, Motel - Hotel adını taşıyan ve insanları da, motörlü vasıtaları da barındıran pek çok köy oteli mevcuttur.

Köken

İngilizce motel "otomobille seyahat edenler için karayolu oteli" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1925 Milestone Interstate Corporation, Amer. şirket.) İngilizce sözcük İngilizce motor hotel sözcüğünün kısaltmasıdır.

Daha fazla bilgi için motor, otel maddelerine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

mokamp


14.01.2015
motet

Fransızca motette "kilise müziğinde bir ilahi türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mot "kelime, söyleyiş" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince muttum "ağızdan çıkan ses, lakırdı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince muttire "söylenmek, ses çıkarmak" fiilinden türetilmiştir.

motif

Fransızca motif "1. itki, harekete geçiren şey, 2. bir resminveya her türlü sanat eserinin konusu, 3. desen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince motivum "bir eylemin veya davranışın nedeni, itki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince motivus "harekete geçiren" sözcüğünün nötrüdür. Latince sözcük Latince mouēre "hareket etmek, hareket ettirmek" fiilinden +()tiv° ekiyle türetilmiştir.

motivasyon

Fransızca motivation "güdüleme, harekete geçiren şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca motiver "harekete geçirmek, teşvik etmek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca motif "itki" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

motor

Fransızca moteur "1. hareket ettiren, 2. hareket üreten aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince motor "hareket ettiren, saik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mouēre "hareket ettirmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir.

motorin

motorin "petrolden elde edilen bir motor yakıtı, dizel yakıtı" ticari markasından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.