mort

morg

Fransızca Morgue "Paris'te adli tıp kurumunun bulunduğu binanın adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

morina

Yeni Yunanca murúna μουρούνα z "morina balığı, gadus morrhua" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mûros, múraina μύραινα z "yılan balığı, deniz yılanı" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

moron

İngilizce moron "psikolojide kısmen geri zekâlı kimse, aptal" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1910 Amer. Assoc. for the Study of the Feeble-minded.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mōrós μωρός z "durgun, tembel" sözcüğünden alıntıdır.

mors1

Fransızca ve İngilizce morse "denizde yaşayan bir memeli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Saami (Laponca) aynı anlama gelen moršâ sözcüğünden alıntıdır.

mors2

İngilizce morse code "telgraf kodu" deyiminden türetilmiştir. İngilizce deyim Samuel Morse "Amerikalı mucit (1791-1872)" özel adından türetilmiştir.

mort
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1947]
Alakalılar 'mort sezon'un [ölü sezonun] birkaç aya kadar yerini faal aylara bırakacağını söylemekte

Köken

Fransızca morte "ölü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen mortuus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mori, mort- "ölmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mr̥-i̯é- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mer- "ölmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mert maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mort sezon


19.09.2014
mortadela

İtalyanca mortadella "bir tür salam" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince murtata "mersinli, mersin özü katılmış" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince myrtus veya murtus "mersin" sözcüğünden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mýrton μύρτον z sözcüğünden alıntıdır.

mortalite

Fransızca mortalité "ölümlülük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mortal "ölümlü, ölümcül, ölüme ait" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

mortgage

İngilizce mortgage "gayrımenkul ipoteği karşılığında verilen uzun vadeli borç" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca mort-gage "ölü rehin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca mort "ölü" ve Fransızca gage "rehin, garanti" sözcüklerinin bileşiğidir.

morto

Fransızca mort veya İtalyanca morto "ölü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mortuus "ölü, ölmüş" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mori "ölmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

moruk

Ermenice moruk մորուգ z "sakal" sözcüğünden alıntıdır.