moron

morf(o)+

Fransızca ve İngilizce +morphe veya morpho+ "[bileşik adlarda] biçim" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca morphḗ μορφή z "biçim" sözcüğünden alıntıdır.

morfin

Fransızca morphine "afyondan elde edilen bir alkaloid" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Morphin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1804 Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Morpheus "mitolojide rüya ve hayal tanrısı" özel adından +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca morphḗ μορφή z "şekil, biçim" sözcüğünden türetilmiştir.

morfoloji

Fransızca morphologie "(tıp ve dilbilimde) biçim bilimi" sözcüğünden alıntıdır.

morg

Fransızca Morgue "Paris'te adli tıp kurumunun bulunduğu binanın adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

morina

Yeni Yunanca murúna μουρούνα z "morina balığı, gadus morrhua" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mûros, múraina μύραινα z "yılan balığı, deniz yılanı" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

moron
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1986]
Tıptaki adı 'moron', zeka seviyeleri ise 50-70 arasındadır.

Köken

İngilizce moron "psikolojide kısmen geri zekâlı kimse, aptal" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1910 Amer. Assoc. for the Study of the Feeble-minded.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mōrós μωρός z "durgun, tembel" sözcüğünden alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler

oksimoron


14.07.2018
mors1

Fransızca ve İngilizce morse "denizde yaşayan bir memeli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Saami (Laponca) aynı anlama gelen moršâ sözcüğünden alıntıdır.

mors2

İngilizce morse code "telgraf kodu" deyiminden türetilmiştir. İngilizce deyim Samuel Morse "Amerikalı mucit (1791-1872)" özel adından türetilmiştir.

mort

Fransızca morte "ölü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen mortuus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mori, mort- "ölmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mr̥-i̯é- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mer- "ölmek" kökünden türetilmiştir.

mortadela

İtalyanca mortadella "bir tür salam" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince murtata "mersinli, mersin özü katılmış" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince myrtus veya murtus "mersin" sözcüğünden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mýrton μύρτον z sözcüğünden alıntıdır.

mortalite

Fransızca mortalité "ölümlülük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mortal "ölümlü, ölümcül, ölüme ait" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.