morbid

mood

İngilizce mood "ruh hali" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *modh- "şiddetli duygu, öfke" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mē- "ruhen eğilimli olmak" kökünden türetilmiştir.

moped

İngilizce moped "hem pedal hem motorla işleyen bisiklet" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1956) İngilizce sözcük İngilizce motor ve İngilizce pedal sözcüklerinin bileşiğidir.

mor

Yeni Yunanca móron μόρον z "karadut veya böğürtlen" veya Ermenice aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *moro- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *moro- biçiminden evrilmiştir.

moral

Fransızca morale "1. ahlakiyat, ahlak gücü, 2. ruh hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca moral "ahlaki, ahlaka ilişkin" sözcüğünün dişilidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen moralis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince mos, mor- "mizaç, terbiye, ahlak" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mē-1 "ruhen eğilimi olmak" kökünden türetilmiştir.

moratoryum

Yeni Latince moratorium "(borcu veya infazı) erteleme" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince morari "geciktirmek, ertelemek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mer- "ölmek" biçiminden evrilmiştir.

morbid
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1958]
bu hastalığı bir antite morbid gibi telakki etmek yerinde olur

Köken

Fransızca morbide veya İngilizce morbid "hastalıklı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen morbidus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince morbus "(ölümcül) hastalık" sözcüğünden +id° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince morī "ölmek" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mort maddesine bakınız.


06.01.2016
moren

Fransızca moraine "buzul taşı yığını" sözcüğünden alıntıdır.

morf(o)+

Fransızca ve İngilizce +morphe veya morpho+ "[bileşik adlarda] biçim" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca morphḗ μορφή z "biçim" sözcüğünden alıntıdır.

morfin

Fransızca morphine "afyondan elde edilen bir alkaloid" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Morphin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1804 Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Morpheus "mitolojide rüya ve hayal tanrısı" özel adından +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca morphḗ μορφή z "şekil, biçim" sözcüğünden türetilmiştir.

morfoloji

Fransızca morphologie "(tıp ve dilbilimde) biçim bilimi" sözcüğünden alıntıdır.

morg

Fransızca Morgue "Paris'te adli tıp kurumunun bulunduğu binanın adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.