moral

montaj

Fr montage kurmaca Fr monter 1. tırmanmak, çıkmak, 2. kaldırmak, dikmek, kurmak, üstüne koymak +age << OLat montare [den.] tırmanmak, çıkmak, yükselmek Lat mons, mont- dağ << HAvr *món-ti-s HAvr *men-³ çıkmak, çıkıntı yapmak, tümsek olmak

montşarj

Fr monte-charge yük asansörü § Fr monte kaldıran Fr charge yük

mood

İng mood ruh hali << Ger *modh- şiddetli duygu, öfke HAvr *mē- ruhen eğilimli olmak

moped

İng moped hem pedal hem motorla işleyen bisiklet (İlk kullanım: 1956) § İng motor İng pedal

mor

Yun móron μόρον zkaradut veya böğürtlen Erm *moro- a.a. << HAvr *moro- a.a.

moral

moralist "ahlakçı" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye, 1898]
moral "ahlakiyat" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
İcab-ı tabiata uymayan 'moral'lerin, kanunların akamete mahkûmiyetleri bugünlerde en mütebariz olan hakikatlerdendir moralman "[Fr moralement] moral bakımından (zarf)" [ Milliyet - gazete, 1953]
Yeşil beyazlı takım gün geçtikçe düzelmekte ve daha mühimmi moralman kendini toparlayabilmektedir immoralizm "gayri-ahlakçılık" [ Cumhuriyet - gazete, 1960]
Lesbien aşklar ustası Safo'dan immoralizmin sanata olan zaferini temsil eden Oscar Wilde'a

Fr morale [fem.] 1. ahlakiyat, ahlak gücü, 2. ruh hali Fr moral [sf.] ahlaki, ahlaka ilişkin Lat moralis a.a. Lat mos, mor- mizaç, terbiye, ahlak +al° HAvr *mē-1 ruhen eğilimi olmak

Not: Moralman sözcüğünün "ruh hali" anlamında isim olarak kullanılması en az 1970'lerden beri yaygın olmakla birlikte, yazılı örnekleri enderdir.

Benzer sözcükler: amoral, amoralizm, immoral, immoralizm, moralist, moralite, moralizm, moralman

Bu maddeye gönderenler: demoralize, mood


06.09.2017
moratoryum

YLat moratorium (borcu veya infazı) erteleme Lat morari geciktirmek, ertelemek +(t)orium << HAvr *mer- ölmek

morbid

Fr morbide İng morbid hastalıklı Lat morbidus a.a. Lat morbus (ölümcül) hastalık +id° Lat morī ölmek

moren

Fr moraine buzul taşı yığını

morf(o)+

Fr/İng +morphe/morpho+ [bileşik adlarda] biçim EYun morphḗ μορφή zbiçim

morfin

Fr morphine afyondan elde edilen bir alkaloid Alm Morphin a.a. (İlk kullanım: 1804 Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, Alm. kimyacı.) öz Morpheus mitolojide rüya ve hayal tanrısı +in° EYun morphḗ μορφή zşekil, biçim