mor

mont

İng montgomery bir tür kalın yün ceket, duffel coat öz Bernard Montgomery of Alamein 2. Dünya savaşında İngiliz mareşali (1887-1976)

montaj

Fr montage kurmaca Fr monter 1. tırmanmak, çıkmak, 2. kaldırmak, dikmek, kurmak, üstüne koymak +age << OLat montare [den.] tırmanmak, çıkmak, yükselmek Lat mons, mont- dağ << HAvr *món-ti-s HAvr *men-³ çıkmak, çıkıntı yapmak, tümsek olmak

montşarj

Fr monte-charge yük asansörü § Fr monte kaldıran Fr charge yük

mood

İng mood ruh hali << Ger *modh- şiddetli duygu, öfke HAvr *mē- ruhen eğilimli olmak

moped

İng moped hem pedal hem motorla işleyen bisiklet (İlk kullanım: 1956) § İng motor İng pedal

mor

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
değirmen arklarında biter ve baldırı mor [böğürtlen rengi] olur [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
morarmak [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
Hatta mosmor olup kederimden pembe dudaklarımı yakan

Yun móron μόρον zkaradut veya böğürtlen Erm *moro- a.a. << HAvr *moro- a.a.

Not: Karş Bahçelerde mor meni (türkü) < Erm mormeni մորմենի "böğürtlen çalısı". • Aynı HAvr kökten Lat morum "böğürtlen".

Benzer sözcükler: morarmak, morartmak, morartı, morluk, mosmor


10.12.2015
moral

Fr morale [fem.] 1. ahlakiyat, ahlak gücü, 2. ruh hali Fr moral [sf.] ahlaki, ahlaka ilişkin Lat moralis a.a. Lat mos, mor- mizaç, terbiye, ahlak +al° HAvr *mē-1 ruhen eğilimi olmak

moratoryum

YLat moratorium (borcu veya infazı) erteleme Lat morari geciktirmek, ertelemek +(t)orium << HAvr *mer- ölmek

morbid

Fr morbide İng morbid hastalıklı Lat morbidus a.a. Lat morbus (ölümcül) hastalık +id° Lat morī ölmek

moren

Fr moraine buzul taşı yığını

morf(o)+

Fr/İng +morphe/morpho+ [bileşik adlarda] biçim EYun morphḗ μορφή zbiçim