monolit

monogram

Fransızca monogramme "tek harften oluşan imza, özellikle Napolyon'un kullandığı N harfi" sözcüğünden alıntıdır.

monokini

İngilizce monokini "üstsüz bikini" sözcüğünden alıntıdır.

monokl

Fransızca monocle "tek gözlük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "tek" ve Latince oculus "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

monokrom

Fransızca ve İngilizce monochrome "tek renkli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen monoχromós μονοχρομός z sözcüğünden alıntıdır.

monoksit

Fransızca monoxyde "tek oksijen atomu içeren" sözcüğünden alıntıdır.

monolit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1948]
güçlükle açılabilen monolit kapak [ Cumhuriyet - gazete, 1955]
Bu yekpare (monolitik) grup karşısında

Köken

Fransızca monolithe "yekpare taştan yapma şey, özellikle dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monólithos μονόλιθος z "tektaş, yekpare taştan yapma şey, özellikle dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için mon(o)+, lit(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

monolitik


14.08.2017
monolog

Fransızca monologue "(tiyatroda) tek kişilik konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monólogos μονόλογος z "tek - konuşan" sözcüğünden alıntıdır.

monopol

Fransızca monopole "tekel, tek satıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen monopōlíon μονοπωλίον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "tek" ve Eski Yunanca pōléō πωλέω z "satmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-³ "satmak" biçiminden evrilmiştir.

monosit

Fransızca monocyte "tek hücreli" sözcüğünden alıntıdır.

monoteizm

Fransızca monothéisme "tek tanrıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "tek" ve Eski Yunanca théos θέος z "tanrı" sözcüklerinin bileşiğidir.

monoton

Fransızca monotone "tek sesli, tekdüze" sözcüğünden alıntıdır.