monokl

monizm

Fransızca monisme "bir felsefi akım, bircilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "tek, bir" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

monogam

Fransızca monogame "tek eşli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen monogamós μονογαμός z sözcüğünden alıntıdır.

monografi

Fransızca monographie "tek konu hakkında akademik çalışma" sözcüğünden alıntıdır.

monogram

Fransızca monogramme "tek harften oluşan imza, özellikle Napolyon'un kullandığı N harfi" sözcüğünden alıntıdır.

monokini

İngilizce monokini "üstsüz bikini" sözcüğünden alıntıdır.

monokl
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
monokl: Bir tek camdan ibaret gözlük.

Köken

Fransızca monocle "tek gözlük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "tek" ve Latince oculus "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için mon(o)+, oküler maddelerine bakınız.


01.01.2011 den önce
monokrom

Fransızca ve İngilizce monochrome "tek renkli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen monoχromós μονοχρομός z sözcüğünden alıntıdır.

monoksit

Fransızca monoxyde "tek oksijen atomu içeren" sözcüğünden alıntıdır.

monolit

Fransızca monolithe "yekpare taştan yapma şey, özellikle dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monólithos μονόλιθος z "tektaş, yekpare taştan yapma şey, özellikle dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır.

monolog

Fransızca monologue "(tiyatroda) tek kişilik konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monólogos μονόλογος z "tek - konuşan" sözcüğünden alıntıdır.

monopol

Fransızca monopole "tekel, tek satıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen monopōlíon μονοπωλίον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "tek" ve Eski Yunanca pōléō πωλέω z "satmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-³ "satmak" biçiminden evrilmiştir.