monokini

monitör

Fransızca moniteur "uyarıcı, gözlemci (kişi veya aygıt)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince monitor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince monere "uyarmak, akıl vermek, yol göstermek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mon-éye- "düşündürme" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir.

monizm

Fransızca monisme "bir felsefi akım, bircilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "tek, bir" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

monogam

Fransızca monogame "tek eşli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen monogamós μονογαμός z sözcüğünden alıntıdır.

monografi

Fransızca monographie "tek konu hakkında akademik çalışma" sözcüğünden alıntıdır.

monogram

Fransızca monogramme "tek harften oluşan imza, özellikle Napolyon'un kullandığı N harfi" sözcüğünden alıntıdır.

monokini
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1964]
Meksikalı gazeteciler sütyensiz bikiniler için yeni bir kelime uydurmuşlardır. Buna 'monokini' adını vermişlerdir.

Köken

İngilizce monokini "üstsüz bikini" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için mon(o)+, bikini maddelerine bakınız.

Ek açıklama

bikini sözcüğünün "iki-kini" gibi yorumlanmasından türemiş bir söz oyunudur. kini hecesi anlamsızdır.


15.11.2019
monokl

Fransızca monocle "tek gözlük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "tek" ve Latince oculus "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

monokrom

Fransızca ve İngilizce monochrome "tek renkli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen monoχromós μονοχρομός z sözcüğünden alıntıdır.

monoksit

Fransızca monoxyde "tek oksijen atomu içeren" sözcüğünden alıntıdır.

monolit

Fransızca monolithe "yekpare taştan yapma şey, özellikle dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monólithos μονόλιθος z "tektaş, yekpare taştan yapma şey, özellikle dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır.

monolog

Fransızca monologue "(tiyatroda) tek kişilik konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monólogos μονόλογος z "tek - konuşan" sözcüğünden alıntıdır.