monitör

monarşi

Fr monarchie hükümdarlık, kraliyet EYun monarχeía μοναρχεία zbir kişi yönetimi, krallık

monat

Fr monade Leibniz'e göre varoluşun bölünmez birimi EYun monás, monad- μονάς, μοναδ- zbirim EYun mónos μόνος zbir

monden

Fr mondain dünyevi Fr monde dünya << Lat mundus a.a

moneter

Fr monétaire parasal Lat moneta 1. yol gösteren, akıl veren, tanrıça Iuno'nun sıfatı 2. Roma darphanesi, darphane +ari° Lat monere, monet- yol göstermek, akıl vermek

mongoloit

İng mongoloid Moğola benzeyen, sarı ırka mensup § öz Mongol Moğol İng +oid benzer, gibi

monitör

"bahriyede gözcü gemisi" [ Yeni Mecmua: Çanakkale Fevkalade Nüshası, 1918]
Muttasıl düşman topları ateş ediyor, monitörler karşımızdan eksilmiyor. "... tıbbi gözlem ekranı" [ Milliyet - gazete, 1967]
kardiyograf monitörünün elektrodu "... bilgisayar ekranı" [ Cumhuriyet - gazete, 1983]
bu televizyonların bir bölümünü stüdyolarda monitör olarak kullanacağız

Fr moniteur uyarıcı, gözlemci (kişi veya aygıt) Lat monitor Lat monere uyarmak, akıl vermek, yol göstermek +(t)or << HAvr *mon-éye- düşündürme HAvr *men-¹ düşünmek

 mantalite

Bu maddeye gönderenler: moneter (manat, portmone), mostra (demo)


08.10.2017
monizm

Fr monisme bir felsefi akım, bircilik EYun mónos μόνος ztek, bir +ism°

monogam

Fr monogame tek eşli EYun monogamós μονογαμός za.a.

monografi

Fr monographie tek konu hakkında akademik çalışma

monogram

Fr monogramme tek harften oluşan imza, özellikle Napolyon'un kullandığı N harfi

monokini

İng monokini üstsüz bikini