molla

moket

Fransızca moquette "yüksek tüylü halı veya kadife" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aynı anlama gelen mocade sözcüğünden evrilmiştir.

mol

Fransızca ve İngilizce mol "moleküler ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce molecule "molekül" sözcüğünün kısaltmasıdır.

mola

Venedikçe mola "sal! bırak!" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe molàr "salmak, hız kesmek [İt mollare]" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mollis "yumuşak, gevşek" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

molekül

Fransızca molecule "belli sayıda atomdan oluşan yığın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molecula "küçük yığın, molozcuk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince moles "yığın" sözcüğünün küçültme halidir.

molibden

Fransızca molybdène "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca molýbdainon μολύβδαινον z "kurşun içeren bir mineral, mürdeseng, galena" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mólybdos μόλυβδος z "kurşun" sözcüğünden türetilmiştir.

molla
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
Konya'ya vuṣūl buldukda Monlā-i Rūm [Mevlana Celaleddin] ve ṣultānü'l-ˁulemā ve Şems-i Tebrīzī hażretleri ziyāret olınup [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
molla, monlā: Mevla, mürebbi, ilm ehli, müderris payesinin üstü. nane molla [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
nāne monla: Pek kısa boylu ve tiryaki kıyafetli adem.

Köken

Arapça wly kökünden gelen mawlā مولَى z "veli, hoca, üstad, çelebi" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için mevla maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mollakrasi, nanemolla


24.12.2014
molotof

Türkiye Türkçesi molotof kokteyli "bir tür patlayıcı karışım" deyiminden evrilmiştir. Türkçe deyim İngilizce molotov cocktail deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Vyaçeslav Molotov "SSCB Dışişleri bakanı (1890-1986)" özel adından türetilmiştir.

moloz

Yeni Yunanca mólos μόλος z "1. yığıntı, kırık taş yığını, 2. yığma taştan dalgakıran, mendirek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince mōlēs "küme, yığın, özellikle duvar dolgusu olarak kullanılan kırık taş yığını" sözcüğünden alıntıdır.

molüsk

Fransızca mollusque "yumuşakça (hayvan ailesi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molluscus "yumuşakça" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mollis "yumuşak" sözcüğünden türetilmiştir.

moment

Almanca Moment veya İngilizce momentum "bir nesnenin hareketini sürdürme gücü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mōmentum veya mouimentum "hareket" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince mouēre, mōt- "hareket etmek veya ettirmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

mon(o)+

Fransızca ve İngilizce mono+ "[bileşik adlarda] tek" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mónos μόνος z "bir, tek, yalnız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei̯-² "küçük, az, tek" kökünden türetilmiştir.