molekül

mokamp

Türkiye Türkçesi motel-kamp sözcüğünden türetilmiştir.

mokasen

Fransızca mocassin "bağcıksız ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük K. Amerika dillerinden Algonquin dilinde bir sözcükten alıntıdır.

moket

Fransızca moquette "yüksek tüylü halı veya kadife" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aynı anlama gelen mocade sözcüğünden evrilmiştir.

mol

Fransızca ve İngilizce mol "moleküler ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce molecule "molekül" sözcüğünün kısaltmasıdır.

mola

Venedikçe mola "sal! bırak!" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe molàr "salmak, hız kesmek [İt mollare]" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mollis "yumuşak, gevşek" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

molekül
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
molekül: Maddeyi teşkil eden cüz'i ferdlerden biri.

Köken

Fransızca molecule "belli sayıda atomdan oluşan yığın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molecula "küçük yığın, molozcuk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince moles "yığın" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için moloz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca/Latince sözcük 1640'larda R. Descartes çevresindeki bilimsel tartışmalarda ortaya atılmıştır.

Benzer sözcükler

makromolekül, moleküler

Bu maddeye gönderenler

mol


29.05.2019
molibden

Fransızca molybdène "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca molýbdainon μολύβδαινον z "kurşun içeren bir mineral, mürdeseng, galena" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mólybdos μόλυβδος z "kurşun" sözcüğünden türetilmiştir.

molla

Arapça wly kökünden gelen mawlā مولَى z "veli, hoca, üstad, çelebi" sözcüğünden alıntıdır.

molotof

Türkiye Türkçesi molotof kokteyli "bir tür patlayıcı karışım" deyiminden evrilmiştir. Türkçe deyim İngilizce molotov cocktail deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Vyaçeslav Molotov "SSCB Dışişleri bakanı (1890-1986)" özel adından türetilmiştir.

moloz

Yeni Yunanca mólos μόλος z "1. yığıntı, kırık taş yığını, 2. yığma taştan dalgakıran, mendirek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince mōlēs "küme, yığın, özellikle duvar dolgusu olarak kullanılan kırık taş yığını" sözcüğünden alıntıdır.

molüsk

Fransızca mollusque "yumuşakça (hayvan ailesi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molluscus "yumuşakça" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mollis "yumuşak" sözcüğünden türetilmiştir.