molüsk

molekül

Fransızca molecule "belli sayıda atomdan oluşan yığın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molecula "küçük yığın, molozcuk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince moles "yığın" sözcüğünün küçültme halidir.

molibden

Fransızca molybdène "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca molýbdainon μολύβδαινον z "kurşun içeren bir mineral, mürdeseng, galena" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mólybdos μόλυβδος z "kurşun" sözcüğünden türetilmiştir.

molla

Arapça wly kökünden gelen mawlā مولَى z "veli, hoca, üstad, çelebi" sözcüğünden alıntıdır.

molotof

Türkiye Türkçesi molotof kokteyli "bir tür patlayıcı karışım" deyiminden evrilmiştir. Türkçe deyim İngilizce molotov cocktail deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Vyaçeslav Molotov "SSCB Dışişleri bakanı (1890-1986)" özel adından türetilmiştir.

moloz

Yeni Yunanca mólos μόλος z "1. yığıntı, kırık taş yığını, 2. yığma taştan dalgakıran, mendirek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince mōlēs "küme, yığın, özellikle duvar dolgusu olarak kullanılan kırık taş yığını" sözcüğünden alıntıdır.

molüsk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yumuşakça" [ Milliyet - gazete, 1979]
yumuşakçalarda (molluska) deri

Köken

Fransızca mollusque "yumuşakça (hayvan ailesi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molluscus "yumuşakça" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mollis "yumuşak" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mola maddesine bakınız.


01.10.2017
moment

Almanca Moment veya İngilizce momentum "bir nesnenin hareketini sürdürme gücü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mōmentum veya mouimentum "hareket" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince mouēre, mōt- "hareket etmek veya ettirmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

mon(o)+

Fransızca ve İngilizce mono+ "[bileşik adlarda] tek" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mónos μόνος z "bir, tek, yalnız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei̯-² "küçük, az, tek" kökünden türetilmiştir.

monarşi

Fransızca monarchie "hükümdarlık, kraliyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monarχeía μοναρχεία z "bir kişi yönetimi, krallık" sözcüğünden alıntıdır.

monat

Fransızca monade "Leibniz'e göre varoluşun bölünmez birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monás, monad- μονάς, μοναδ- z "birim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "bir" sözcüğünden türetilmiştir.

monden

Fransızca mondain "dünyevi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca monde "dünya" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mundus "a.a" sözcüğünden evrilmiştir.