mokamp

modül

Fransızca module "tekrarlanan bir şeyin en küçük birimi, müzikte ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince modulus "ölçek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince modus "ölçü" sözcüğünün küçültme halidir.

modüle

Fransızca moduler "1. müzikte ses perdesini değiştirmek, 2. bir elektromanyetik sinyali dalgalandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince modulari fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince modulus "ölçek, müzikte ölçü" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince modus "ölçü" sözcüğünden türetilmiştir.

moher

İngilizce mohair "tiftik keçisi yünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Arapça ve Türkiye Türkçesi muχayyar مُخَيَّر z "seçkin, seçilmiş, muhayyer" sözcüğünden alıntıdır.

mojito

İspanyolca mojito "Küba kökenli bir kokteyl" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca mojo "ıslak" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca mojar "ıslatmak" fiilinden türetilmiştir. İspanyolca fiil Latince mollire "yumuşatmak, gevretmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince mollis "yumuşak" sözcüğünden türetilmiştir.

moka

Fransızca moka "Yemen kahvesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça Mūχa موخة z "Yemen'da bir liman kenti" özel adından türetilmiştir.

mokamp
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"konaklama odaları içeren turistik kamp yeri" [ Cumhuriyet - gazete, 1967]
18 milyon liraya çıkacak olan sitede 418 atölyeden başka benzin istasyonu, lokanta, mokamp, sosyal tesisler (...)

Köken

Türkiye Türkçesi motel-kamp sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için motel, kamp maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Türkçeye özgü olan bileşik 1960'larda revaçta idi.


15.11.2019
mokasen

Fransızca mocassin "bağcıksız ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük K. Amerika dillerinden Algonquin dilinde bir sözcükten alıntıdır.

moket

Fransızca moquette "yüksek tüylü halı veya kadife" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aynı anlama gelen mocade sözcüğünden evrilmiştir.

mol

Fransızca ve İngilizce mol "moleküler ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce molecule "molekül" sözcüğünün kısaltmasıdır.

mola

Venedikçe mola "sal! bırak!" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe molàr "salmak, hız kesmek [İt mollare]" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mollis "yumuşak, gevşek" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

molekül

Fransızca molecule "belli sayıda atomdan oluşan yığın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molecula "küçük yığın, molozcuk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince moles "yığın" sözcüğünün küçültme halidir.