mizanpaj

miyorelaksan

Fransızca ve İngilizce myorelaxant "kas gevşetici" sözcüğünden alıntıdır.

mizaç

Arapça mzc kökünden gelen mizāc مِزاج z "1. karışım, kompozisyon, 2. eski tıpta insan bünyesini oluşturan dört ögenin karışımı, karakter, temperament" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaca مَزَجَ z "(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

mizah

Arapça mzḥ kökünden gelen mizāḥ مزاح z "şaka, şaka yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaḥa مزح z "şaka yaptı, eğlendi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

mizan

Arapça wzn kökünden gelen mīzān ميزان z "tartı, terazi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وزن z "tarttı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mizana

Venedikçe mezána "üç direkli gemilerde arka direk [İtalyanca mezzana]" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince medianus "ortada olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince medius "orta" sözcüğünden +an° ekiyle türetilmiştir.

mizanpaj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1939]
bu ters görüşün yarı Frenkçe ve yarı Arabca bir sürü tabiri de vardır: 'dinamik bir mizanpaj', 'sansasyonel bir serlevha', 'canlı bir polemik'

Köken

Fransızca mise en pages "«sayfaya koyma», gazetede sayfa düzeni" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mise "koyma" (NOT: Bu sözcük Fransızca mettre, mis- "koymak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden evrilmiştir. ) ve Fransızca page "sayfa" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

mizanpli, mizansen


20.03.2015
mizanpli

Fransızca mise en pli "kıvırma, katlama" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mise "koyma" ve Fransızca pli "kat" sözcüklerinin bileşiğidir.

mizansen

Fransızca mise en scène "sahneye koyma" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mise "koyma" ve Fransızca scène "sahne" sözcüklerinin bileşiğidir.

mizantrop

Fransızca misanthrope "insan sevmeyen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mīsos µῖσος z "nefret eden" ve Eski Yunanca ánthrōpos άνθρωπος z "insan" sözcüklerinin bileşiğidir.

mobbing

İngilizce mobbing "güruh halinde birinin üzerine varma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce mob "çete, güruh, azgın kalabalık (ad), kalabalık bir şekilde saldırmak (fiil)" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mobile vulgus "azgın kalabalık, ayak takımı, çapulcular" deyiminden türetilmiştir. Latince deyim Latince mobilis, mobile "hareket eden" sözcüğünden türetilmiştir.

mobese

Türkiye Türkçesi mobil elektronik sistem entegrasyonu "elektronik gözetleme sistemi" deyiminden türetilmiştir.