mizah

miyokard

Fransızca myocarde veya İngilizce myocard "kalp kası" sözcüğünden alıntıdır.

miyom

Fransızca myome "kas lifi kanseri" sözcüğünden alıntıdır.

miyop

Fransızca myope "kısa görüşlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca myôps μυῶψ z "kısık gözlü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýō μύω z "kasmak, kısmak" (NOT: Yunanca fiil Eski Yunanca mýs "kas" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Eski Yunanca ops οψ, οπτ- z "göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

miyorelaksan

Fransızca ve İngilizce myorelaxant "kas gevşetici" sözcüğünden alıntıdır.

mizaç

Arapça mzc kökünden gelen mizāc مِزاج z "1. karışım, kompozisyon, 2. eski tıpta insan bünyesini oluşturan dört ögenin karışımı, karakter, temperament" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaca مَزَجَ z "(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

mizah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250 (1444) yılından önce]
uluġlarnı buşrup saŋa bu mizāḥ / kiçiklerni gustāχ kılur, bil yaḳīn [mizah büyükleri sana öfkelendirip küçükleri küstah kılar, bunu iyi bil]

Köken

Arapça mzḥ kökünden gelen mizāḥ مزاح z "şaka, şaka yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaḥa مزح z "şaka yaptı, eğlendi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

mizahi


06.04.2015
mizan

Arapça wzn kökünden gelen mīzān ميزان z "tartı, terazi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وزن z "tarttı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mizana

Venedikçe mezána "üç direkli gemilerde arka direk [İtalyanca mezzana]" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince medianus "ortada olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince medius "orta" sözcüğünden +an° ekiyle türetilmiştir.

mizanpaj

Fransızca mise en pages "«sayfaya koyma», gazetede sayfa düzeni" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mise "koyma" (NOT: Bu sözcük Fransızca mettre, mis- "koymak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden evrilmiştir. ) ve Fransızca page "sayfa" sözcüklerinin bileşiğidir.

mizanpli

Fransızca mise en pli "kıvırma, katlama" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mise "koyma" ve Fransızca pli "kat" sözcüklerinin bileşiğidir.

mizansen

Fransızca mise en scène "sahneye koyma" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mise "koyma" ve Fransızca scène "sahne" sözcüklerinin bileşiğidir.