mitral

mititey

Fransızca midi-taille "orta boy" sözcüğünden alıntıdır.

mitokondri

Fransızca mitocondrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce mitochondrion "hücrelerde bulunan bir organel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Mitochondrion sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Carl Benda, Alm. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca mítos µίτος z "iplik" ve Eski Yunanca χondríon χονδρίον z "tanecik" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χóndros "tane, partikül" sözcüğünün küçültme halidir.

mitoloji

Fransızca mythologie "efsaneler manzumesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mythología μυθολογία z "efsane anlatımı" sözcüğünden alıntıdır.

mitoman

Fransızca mythomane "patolojik yalancılık hastası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýthos μύθος z "hikaye" ve Eski Yunanca manía μάνια z "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir.

mitoz

Fransızca mitose sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Mitosis "kromozom düplikasyonu yoluyla hücre bölünmesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1835 Hugo von Mohl, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *mitósis "iplikleşme" biçiminden alıntıdır. Yunanca biçim Eski Yunanca mítos μίτος z "iplik, lif" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 706, Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. I.245-246)

mitral
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1950]
kalp zarının bir hastalığı olan mitral stenosis

Köken

Fransızca mitral "kalpte bir kapakçık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mítra μίτρα z "sargı, sarık, başa bağlanan şey" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Biçiminden ötürü.


25.08.2017
mitralyöz

Fransızca mitrailleuse "makinalı tüfek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mitraille "bozuk para, saçma" sözcüğünün dişilidir. Bu sözcük Eski Fransızca mite "Felemenk bakır para birimi" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük EHol mite "ufak şey, pire, bozuk para" sözcüğünden alıntıdır.

miyalji

Fransızca myalgie "kas ağrısı" sözcüğünden alıntıdır.

miyar

Arapça ˁyr kökünden gelen miˁyār معيار z "ölçüt, altın ve gümüşün saflık ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁiyār عيار z "ayar" sözcüğünün mifˁāl vezninde alet adııdır.

miyasma

Fransızca miasme veya İngilizce miasma "ufunet, çirkef" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca míasma μίασμα z "kirlilik, leke, ağır günah" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca miaínō μιαίνω z "kirletmek, lekelemek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

miyav

"kedi sesi" Ses yansımalı sözcüktür.