mistik

miskal

Arapça s̠ḳl kökünden gelen miṯḳāl مثقال z "24 kıratlık ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯaḳala ثقل z "tarttı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

misket1

İtalyanca moscato veya Fransızca muscat "güzel kokulu bir üzüm ve bundan yapılan şarap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mosca "misk" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Arapça aynı anlama gelen misk مسك z sözcüğünden alıntıdır.

misket2

İngilizce musket "bilye şeklinde mermi atan tüfek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen mousquet sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca moschetto "1. mekanik ok atma aygıtına mahsus kısa ok, 2. a.a." sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mosca "sinek" sözcüğünün küçültme halidir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen musca sözcüğünden evrilmiştir.

miskin

Arapça mskn kökünden gelen miskīn مسكين z "yoksul, sefil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen meskīnā מסכנא z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 265) Bu sözcük Akatça muşkēnu "avam tabakası mensubu, yoksul" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 10/2:272 vd.)

misojin

Fransızca misogynie "kadınlardan nefret etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen misogynía μισογυνία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mīsos µῖσος z "nefret eden" ve Eski Yunanca gynḗ γυνή z "kadın" sözcüklerinin bileşiğidir.

mistik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
mistik: Batınî, tasavvufî, esrarlı.

Köken

Fransızca mystique "tasavvufa ait, esoterik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mystikós μυστικός z "gizli tarikatlara ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýstēs μύστης z "gizli tarikata mensup kimse, inisiye" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca mýéō μύέω z "öğretmek, inisiye etmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mit maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

demistifikasyon, demistifiye, mistifikasyon, mistifiye, mistisizm


26.09.2017
misvak

Arapça swk kökünden gelen miswāk مسواك z "diş temizleme amacıyla kullanılan bir bitki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāka سوك z "fırçaladı, sürterek sildi" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

misyon

Fransızca mission "1. görevle bir yere gönderme veya gönderilme, görev, 2. özellikle Hıristiyanlığı yayma amacıyla üstlenilen görev ve bu görevin yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince missio "gönderme, gönderilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mittere "göndermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

misyoner

Fransızca missionnaire "din yaymak amacıyla uzak yere gönderilen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen missionarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince missio "gönderme, görevle bir yere gönderme" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

mit

Fransızca mythe "efsane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýthos μῦθος z "anlatı, hikâye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca myéō μυέω z "öğretmek, anlatmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

miting

İngilizce meeting "her çeşit toplantı, buluşma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce meet "buluşmak, karşılaşmak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *motjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *meh₂d- (*mād-) biçiminden evrilmiştir.