misafir

mirat

Ar mirˀā(t) مرآة z [#rAy mifˁāl ia.] gözgü, ayna Ar raˀā رَأَى zgördü

mirket

İng meerkat/meercat Afrika'ya özgü küçük memeli Boer meerkat maymun, maymuna benzer çeşitli hayvanlara verilen ad Hind markaṭ maymun << Sans a.a.

mirliva
mirza

Fa mīrzā bey, soylu kişi Fa mīrzād bey-oğlu, bey soyundan gelen

mis

Ar misk [#msk] güzel kokulu bir madde

misafir

"yolcu" [ Kutadgu Bilig, 1069]
anasında toġsa atansa atı / musāfir bolup mindi öḏlek atı [anasından doğup adı konulunca, yolcu olup bindi zaman atına] misafirhane [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
müsāfirān-i aḳṭār ve seyyāḥān-i rūzigār içün müsāfir-χāneler ve latīf kāşāneler binā buyurdı [kervan yolcuları ve kaderin yollara düşürdükleri için yolcu-evleri ve güzel konaklar inşa ettirdi]

Ar musāfir مسافر z [#sfr mufāˁil III fa.] sefer eden, yolcu Ar sāfara سافر zyola gitti, seyahat etti Ar safar سفر zyolculuk

 sefer

Not: Eski dilde müsāfir şeklinde yazılır ve muhtemelen yakın döneme dek bu şekilde telaffuz edilir. Anlam evrimi için karş. EYun ksénos "yabancı > yolcu > konuk".

Benzer sözcükler: misafircilik, misafireten, misafirhane, misafirperver


24.07.2021
misak

Ar mīṯāḳ ميثاق z [#wṯḳ mifˁāl ia.] belgeye bağlanmış ant, sözleşme, pakt Ar waṯaḳa pekiştirdi, bağladı

misal

Ar miṯāl مثال z [#ms̠l fiˁāl msd.] örnek, benzer Ar maṯala مثل zbenzedi

misil

Ar miṯl مثل z [#ms̠l fiˁl ] benzer, gibi, örnek, eşdeğer Ar maṯala مَثَلَ zbenzedi, gibi idi, simgeledi (≈ Aram mətal מְתַל z [#mtl] 1. kıyaslama, benzeme, 2. simge ve örnekle anlatma ≈ Akad maşālu benzeme )

misina

öz Messina Sicilya'da bir kent

misk

Ar misk مسك z [#msk fiˁl ] bir cins yaban keçisinin yağ bezesinden elde edilen güzel kokulu madde (≈ Fa/OFa muşk مشك za.a. ) Sans muśka testis, haya