mir

mintan

Fa nīm-tane نيمتنه zyarım-beden, bir tür kısa ceket § Fa nīm نيم zyarım Fa tan تن zbeden

minüskül

Fr minuscule küçücük Lat minusculus [küç.] daha küçük-çük Lat minus daha küçük +ul°

minval

Ar minwāl منوال z [#nwl mifˁāl ia.] işleyiş, usul, biçim, yöntem Ar nāla نَالَ zverdi, sundu

minyatür

Fr miniature 1. elyazması kitaplarda bezeme, 2. küçük boy olan her şey OLat miniatura kırmızı mürekkeple yazma, yazı bezeme OLat miniare [den.] minium ile işlemek +(t)ura Lat minium parlak kırmızı renk veren bir mineral, kurşun oksit, zincifre

minyon

Fr mignon küçük ve sevimli

mir

[ Codex Cumanicus, 1303]
kökning miri etiz keydi [göğün prensi bedene büründü] [ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
Bana tahsīn ü ihsānlar gerek sen mīr ü serverden mirimiran "beylerbeyi" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
sāir vüzerālar ve mīr-i mīrānlar olduğı kadar ˁaskerleriyle hāzır-baş ve müheyyā durdular

Fa mīr مير zbey, egemen kişi Ar amīr أمير za.a.

 emir2

Benzer sözcükler: mirî, mirim, mirimiran

Bu maddeye gönderenler: imrahor, miralay, mirliva, mirza


12.11.2018
miraç

Ar miˁrāc معراج z [#ˁrc mifˁāl ia.] 1. merdiven, 2. Hz Muhammed'in Receb ayının 27ci gecesi gökyüzüne tırmanması Ar maraca مرج ztırmandı

miralay

§ Fa mīr bey, komutan TTü alay

miras

Ar mīrāṯ ميراث z [#wrs̠ mifˁāl ia.] kalıt, varis olunan şey Ar wariṯa ورث zvaris oldu

mirat

Ar mirˀā(t) مرآة z [#rAy mifˁāl ia.] gözgü, ayna Ar raˀā رَأَى zgördü

mirket

İng meerkat/meercat Afrika'ya özgü küçük memeli Boer meerkat maymun, maymuna benzer çeşitli hayvanlara verilen ad Hind markaṭ maymun << Sans a.a.