minder

mimik

Fransızca mimique "soytarıca davranış, taklit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mimikós μιμικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîmos μῖμος z "taklitçi, soytarı" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

mimoza

Yeni Latince mimosa pudica "«utangaç taklitçi», dokununca yapraklarını kapatan bir bitki" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince mimosus "taklitçi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mimus "taklit" sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir.

minakop

Yeni Yunanca mylokópi μυλοκόπι z "bir tür balık, umbrina cirrosa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mulokópion μυλοκόπιον z "bir tür balık, belki barbunya" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1152, Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 722) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mýllos veya mýlos sözcüğünden türetilmiştir.

minare

Arapça nwr kökünden gelen manāra(t) مَنَارة z "fener, ışık kulesi, her türlü kule" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāra نَارَ z "ışıdı, aydınlandı" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

minber

Arapça nbr kökünden gelen minbar منبر z "kürsü, platform" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabara نبر z "kaldırdı, yükseltti" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.

minder
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
minder: Culcitra lanea vel tomentitia [döşek, yün şilte]

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Yapıca Arapçayı andırdığı halde Arapça karşılığı yoktur. Belki minber sözcüğünden deforme edilmiş olduğu düşünülebilir.


08.09.2014
mine

Farsça mīnā مينا z "1. cam, boncuk, cam göbeği rengi, 2. göz taşı, 3. metal üstüne işlenen renkli cam tabakası, emaye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mīnū "gök, asuman, gök rengi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mainyu "gök" sözcüğünden evrilmiştir.

mineral

Fransızca minéral "yer altından veya yüzeyinden elde edilen her türlü inorganik madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince minera "maden yatağı" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mina "maden" sözcüğünden türetilmiştir.

mini1

çocuk dilinden türetilmiştir.

mini2

Fransızca ve İngilizce mini "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minus, minor- "daha küçük, daha az" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mi-nu- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei̯-² "küçük" kökünden türetilmiştir.

minibüs

Fransızca ve İngilizce minibus "küçük otobüs" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce mini "küçük" ve Fransızca ve İngilizce autobus "otobüs" sözcüklerinin bileşiğidir.