mimesis

milyon

Fransızca million "bin bin" veya İtalyanca aynı anlama gelen millione sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mille "bin" ve İtalyanca +one "büyütme eki" sözcüklerinin bileşiğidir.

milyoner

Fransızca millionnaire "milyonlara sahip olan, çok zengin kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca million sözcüğünden evrilmiştir.

mim1

Arapça mīm ميم z "Arap alfabesinde M harfi م" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mem מֵם z "Arami/Fenike alfabesinde M harfi מ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice may, mayim מים z "su" sözcüğünden türetilmiştir.

mim2

Fransızca mime "oyuncu, soytarı, taklit sanatı ve sanatçısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mimus "taklitçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mîmos μῖμος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek, temsil etmek" fiilinden türetilmiştir.

mimar

Arapça ˁmr kökünden gelen miˁmār معمار z "imar eden, bina yapım ustası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamara عَمَرَ z "canlandırdı, mamur ve bayındır etti" fiilinin mifˁāl vezninde türevidir.

mimesis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2001]
mimesis: hermeneutic bir kavram. taklit yoluyla benzetme.

Köken

Almanca ve İngilizce mimesis "çağdaş felsefede bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yunanca mîmēsis μῖμησις z "taklit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek, benzerini yapmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mim2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Auerbach (1946), Adorno ve Horkheimer (1947) tarafından popülerleştirilen terimlerdendir.


21.08.2017
mimetik

Fransızca mimétique "taklide ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mîmetikós μῖμητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

mimik

Fransızca mimique "soytarıca davranış, taklit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mimikós μιμικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîmos μῖμος z "taklitçi, soytarı" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

mimoza

Yeni Latince mimosa pudica "«utangaç taklitçi», dokununca yapraklarını kapatan bir bitki" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince mimosus "taklitçi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mimus "taklit" sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir.

minakop

Yeni Yunanca mylokópi μυλοκόπι z "bir tür balık, umbrina cirrosa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mulokópion μυλοκόπιον z "bir tür balık, belki barbunya" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1152, Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 722) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mýllos veya mýlos sözcüğünden türetilmiştir.

minare

Arapça nwr kökünden gelen manāra(t) مَنَارة z "fener, ışık kulesi, her türlü kule" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāra نَارَ z "ışıdı, aydınlandı" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.