mim2

milliyet

Arapça milla(t) ملّة z "din, mezhep, bir dine mensup cemaat" sözcüğünden +īya(t) ekiyle türetilmiştir.

milyar

Fransızca milliard "bin milyon sayısı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jacques Peletier, Fr. hümanist ve matematikçi (1517-1582).) Fransızca sözcük Latince milliarius "binlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mille "bin" sözcüğünden türetilmiştir.

milyon

Fransızca million "bin bin" veya İtalyanca aynı anlama gelen millione sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mille "bin" ve İtalyanca +one "büyütme eki" sözcüklerinin bileşiğidir.

milyoner

Fransızca millionnaire "milyonlara sahip olan, çok zengin kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca million sözcüğünden evrilmiştir.

mim1

Arapça mīm ميم z "Arap alfabesinde M harfi م" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mem מֵם z "Arami/Fenike alfabesinde M harfi מ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice may, mayim מים z "su" sözcüğünden türetilmiştir.

mim2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Fransızca mime "oyuncu, soytarı, taklit sanatı ve sanatçısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mimus "taklitçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mîmos μῖμος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek, temsil etmek" fiilinden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

mem, mimesis, mimetik, mimik, mimoza, pantomim


06.09.2017
mimar

Arapça ˁmr kökünden gelen miˁmār معمار z "imar eden, bina yapım ustası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamara عَمَرَ z "canlandırdı, mamur ve bayındır etti" fiilinin mifˁāl vezninde türevidir.

mimesis

Almanca ve İngilizce mimesis "çağdaş felsefede bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yunanca mîmēsis μῖμησις z "taklit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek, benzerini yapmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

mimetik

Fransızca mimétique "taklide ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mîmetikós μῖμητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

mimik

Fransızca mimique "soytarıca davranış, taklit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mimikós μιμικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîmos μῖμος z "taklitçi, soytarı" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

mimoza

Yeni Latince mimosa pudica "«utangaç taklitçi», dokununca yapraklarını kapatan bir bitki" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince mimosus "taklitçi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mimus "taklit" sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir.