milyoner

milkshake

İngilizce milk shake "çırpılmış meyveli süt" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce milk "süt" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *meluk-ja biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *melg- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce shake "sarsma, sallama, çırpma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *skakan biçiminden evrilmiştir. )

millet

Arapça mll kökünden gelen milla(t) ملّة z "din, töre, bir din ve töreye bağlı cemaat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice millā מִלָּה z "söz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice mālal, məlal מלל z "konuşmak, söylemek" kökünden türetilmiştir.

milliyet

Arapça milla(t) ملّة z "din, mezhep, bir dine mensup cemaat" sözcüğünden +īya(t) ekiyle türetilmiştir.

milyar

Fransızca milliard "bin milyon sayısı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jacques Peletier, Fr. hümanist ve matematikçi (1517-1582).) Fransızca sözcük Latince milliarius "binlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mille "bin" sözcüğünden türetilmiştir.

milyon

Fransızca million "bin bin" veya İtalyanca aynı anlama gelen millione sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mille "bin" ve İtalyanca +one "büyütme eki" sözcüklerinin bileşiğidir.

milyoner
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
milyoner: Birkaç milyonu olan zengin.

Köken

Fransızca millionnaire "milyonlara sahip olan, çok zengin kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca million sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için milyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mültimilyoner, zilyoner


29.09.2017
mim1

Arapça mīm ميم z "Arap alfabesinde M harfi م" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mem מֵם z "Arami/Fenike alfabesinde M harfi מ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice may, mayim מים z "su" sözcüğünden türetilmiştir.

mim2

Fransızca mime "oyuncu, soytarı, taklit sanatı ve sanatçısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mimus "taklitçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mîmos μῖμος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek, temsil etmek" fiilinden türetilmiştir.

mimar

Arapça ˁmr kökünden gelen miˁmār معمار z "imar eden, bina yapım ustası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamara عَمَرَ z "canlandırdı, mamur ve bayındır etti" fiilinin mifˁāl vezninde türevidir.

mimesis

Almanca ve İngilizce mimesis "çağdaş felsefede bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yunanca mîmēsis μῖμησις z "taklit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek, benzerini yapmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

mimetik

Fransızca mimétique "taklide ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mîmetikós μῖμητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.