milis

mildiyö

İng mildew bitkilerde görülen bir mantar hastalığı << Eİng mildeaw bitki balı, bitki yapraklarında bir tür sineğin ürettiği tatlı madde Ger *melithaz bal << HAvr *mélit bal

milenyum

Lat millennium binyıl § Lat mille bin Lat annus yıl +ium

milföy

Fr mille feuilles bin yaprak, bir tür pasta

mili+

Fr/İng milli+ [bileşik adlarda] binde bir Lat mille çok büyük sayı, bin

milim

Fr millimètre metrenin binde biri

milis

[ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
milis: Başıbozuk kuvvet, millî kuvvet.

Fr milice yedek veya düzensiz askeri birlik << Lat militia [n. çoğ.] sivil halktan toplama asker Lat mīles, milit- asker <? Lat mille bin

 mili+

Not: En erken Roma ordusunun on klandan yüzer kişi olmak üzere bin piyadeden oluştuğu rivayet edilirse de, bunun etimoloji oluşturma gayretinden doğmuş olması mümkündür.

Bu maddeye gönderenler: militan, militer (paramiliter)


04.01.2016
militan

Fr militant savaşçı [esk.], siyasi veya sosyal bir dava uğruna savaşan Lat militans, t- askerlik yapan Lat militare askerlik yapmak +ent°

militer

Fr militaire askerî Lat militaris a.a. Lat miles, milit- asker +ari°

milkshake

İng milk shake çırpılmış meyveli süt § İng milk süt (<< Ger *meluk-ja a.a. << HAvr *h₂melǵ- (*amelǵ-) a.a. ) İng shake sarsma, sallama, çırpma (<< Ger *skakan a.a. )

millet

Ar milla(t) ملّة z [#mll fiˁla(t) mr.] din, töre, bir din ve töreye bağlı cemaat Aram millā מִלָּה zsöz Aram mālal, məlal מלל zkonuşmak, söylemek

milliyet

Ar milla(t) ملّة zdin, mezhep, bir dine mensup cemaat +īya(t)2