mil1

mikrosefal

Fr microcéphale küçük kafalı

mikroskop

Fr microscope küçük şeyleri gösteren aygıt YLat microscopium (İlk kullanım: 1625 Giovanni Faber, Alm./İtal. bilim adamı.)

miks

İng mix karıştırmak (fiil), karışım (isim) Fr mixte karışık Lat mixtus [pp.] a.a. Lat miscere karışmak, karıştırmak << HAvr *miḱ-sḱé- HAvr *mei̯ḱ-, *mei̯ǵ- a.a.

miktar

Ar miḳdār مِقْدَار z [#ḳdr mifˁāl ia.] ölçek, ölçme aracı Ar ḳadara قَدَرَ zölçtü, ölçüştü

mikyas

Ar miḳyās مقياس z [#ḳys mifˁāl ia.] ölçüm aracı Ar ḳāsa قاس zölçtü, kıyas etti

mil1

"mesafe ölçüsü" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Aŋa ol géce sanki bir yıl idi / Ne bilür yüridüğü kaç mīl idi "... şiş" [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
ḳaṣd itdiler kim Berkiyāruġuŋ gözine mīl çekeler. "... dikilitaş" [ Fuzuli, Divan & Leyla ve Mecnun, 1535]
Mezārum üzre koymaŋ mīl [dikilitaş] eger kūyinde cān versem / Koyuŋ bir sāye [gölge] düşsin kabrüme ol servi kāmetden "... eksen" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mil: (...) Bazı âlâtın mihveri. Değirmen taşı mili, kıble-nümâ mili, sürme mili.

Ar mīl ميل z [#myl] 1. şiş, dikilitaş, yolda mesafe taşı, 2. iki mesafe taşı arasındaki uzaklık, 4000 arşın veya y. 1440 metre Aram mīl מֵיל za.a. Lat milia 1400 metre dolayında mesafe ölçüsü Lat mille passus bin adım

 mili+

Not: Latin mesafe ölçüsü olarak MÖ 3. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Aramice biçim Roma imparatorluğu döneminde belirir (Jastrow sf. 773). OYun mílion, Fr mille, İng mile (a.a.) Latinceden alınmıştır.

Benzer sözcükler: değirmen mili, deniz mili, mil çekmek, tekerlek mili


06.11.2018
mil2

~? Yun ámilon άμυλον z [n.] ince un, nişasta EYun ámylos άμυλος zöğütülmüş << EYun mýlē μύλη zdeğirmen << HAvr *melh₂- (*mel-) öğütmek

milat

Ar mīlād ميلاد z [#wld] doğum günü, özellikle İsa'nın doğum günü, noel Aram mīlād מילׇד z [#yld] a.a. Aram yālad doğurmak

mildiyö

İng mildew bitkilerde görülen bir mantar hastalığı << Eİng mildeaw bitki balı, bitki yapraklarında bir tür sineğin ürettiği tatlı madde Ger *melithaz bal << HAvr *mélit bal

milenyum

Lat millennium binyıl § Lat mille bin Lat annus yıl +ium

milföy

Fr mille feuilles bin yaprak, bir tür pasta