mikrokredi

mikr(o)+

Fransızca ve İngilizce micro+ "[bileşik adlarda] küçük" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mikrós μικρός z "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smikro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *smei̯g- kökünden türetilmiştir.

mikroçip

İngilizce microchip "mikro entegre devre" sözcüğünden alıntıdır.

mikrodalga
mikrofon

Fransızca microphone "1. küçük sesleri büyüten aygıt [esk.], 2. sesi elektrik dalgasına çeviren aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen microphone sözcüğünden alıntıdır.

mikrokozm

Fransızca microcosme "küçük alem, büyük bir bütünün özelliklerini örnekleyen küçük alem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mikrókosmos μικρόκοσμος z sözcüğünden alıntıdır.

mikrokredi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 2003]
mikrokredi yöntemiyle yoksulluğun önlenmesi projesinde pilot bölge

Köken

İngilizce micro-credit "küçük girişimcilere verilen küçük kredi" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için mikr(o)+, kredi maddelerine bakınız.


13.01.2015
mikron

Fransızca micron "milimetrenin binde biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mikrón μικρόν z "küçük şey" sözcüğünden alıntıdır.

mikrop

Fransızca microbe "mikroorganizma" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1878 Charles-Emmanuel Sédillot, Fr. tabip.) Fransızca sözcük Eski Yunanca mikrós μικρός z "küçük" ve Eski Yunanca bíos βίος z "canlı" sözcüklerinin bileşiğidir.

mikrosefal

Fransızca microcéphale "küçük kafalı" sözcüğünden alıntıdır.

mikroskop

Fransızca microscope "küçük şeyleri gösteren aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince microscopium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1625 Giovanni Faber, Alm./İtal. bilim adamı.)

miks

İngilizce mix "karıştırmak (fiil), karışım (isim)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca mixte "karışık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen mixtus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince miscere "karışmak, karıştırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *miḱ-sḱé- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mei̯ḱ-, *mei̯ǵ- kökünden türetilmiştir.