mikrokozm

mikoloji

Fransızca mycologie "mantar hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýkēs μύκης z "mantar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mew-k- "vıcık, nemli, küf" kökünden evrilmiştir.

mikr(o)+

Fransızca ve İngilizce micro+ "[bileşik adlarda] küçük" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mikrós μικρός z "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smikro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *smei̯g- kökünden türetilmiştir.

mikroçip

İngilizce microchip "mikro entegre devre" sözcüğünden alıntıdır.

mikrodalga
mikrofon

Fransızca microphone "1. küçük sesleri büyüten aygıt [esk.], 2. sesi elektrik dalgasına çeviren aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen microphone sözcüğünden alıntıdır.

mikrokozm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
mikrokozmo: Alem-i sagir, kâinatın hülasası.

Köken

Fransızca microcosme "küçük alem, büyük bir bütünün özelliklerini örnekleyen küçük alem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mikrókosmos μικρόκοσμος z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için mikr(o)+, kozmos maddelerine bakınız.


01.01.2011 den önce
mikrokredi

İngilizce micro-credit "küçük girişimcilere verilen küçük kredi" sözcüğünden alıntıdır.

mikron

Fransızca micron "milimetrenin binde biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mikrón μικρόν z "küçük şey" sözcüğünden alıntıdır.

mikrop

Fransızca microbe "mikroorganizma" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1878 Charles-Emmanuel Sédillot, Fr. tabip.) Fransızca sözcük Eski Yunanca mikrós μικρός z "küçük" ve Eski Yunanca bíos βίος z "canlı" sözcüklerinin bileşiğidir.

mikrosefal

Fransızca microcéphale "küçük kafalı" sözcüğünden alıntıdır.

mikroskop

Fransızca microscope "küçük şeyleri gösteren aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince microscopium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1625 Giovanni Faber, Alm./İtal. bilim adamı.)