mikrofon

mikâp

Arapça kˁb kökünden gelen mukaˁˁab مكعّب z "zar şeklinde olan, matematikte sayının kübü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaˁˁaba كعّب z "zar şekline getirdi, kübünü aldı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça kaˁb كعبة z "aşık kemiği, oyun zarı" sözcüğünden türetilmiştir.

mikoloji

Fransızca mycologie "mantar hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýkēs μύκης z "mantar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mew-k- "vıcık, nemli, küf" kökünden evrilmiştir.

mikr(o)+

Fransızca ve İngilizce micro+ "[bileşik adlarda] küçük" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mikrós μικρός z "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smikro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *smei̯g- kökünden türetilmiştir.

mikroçip

İngilizce microchip "mikro entegre devre" sözcüğünden alıntıdır.

mikrodalga
mikrofon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Microphone [Fr.]: hurde-şinû, mikrofon.

Köken

Fransızca microphone "1. küçük sesleri büyüten aygıt [esk.], 2. sesi elektrik dalgasına çeviren aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen microphone sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için mikr(o)+, fon(o)+ maddelerine bakınız.


16.11.2013
mikrokozm

Fransızca microcosme "küçük alem, büyük bir bütünün özelliklerini örnekleyen küçük alem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mikrókosmos μικρόκοσμος z sözcüğünden alıntıdır.

mikrokredi

İngilizce micro-credit "küçük girişimcilere verilen küçük kredi" sözcüğünden alıntıdır.

mikron

Fransızca micron "milimetrenin binde biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mikrón μικρόν z "küçük şey" sözcüğünden alıntıdır.

mikrop

Fransızca microbe "mikroorganizma" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1878 Charles-Emmanuel Sédillot, Fr. tabip.) Fransızca sözcük Eski Yunanca mikrós μικρός z "küçük" ve Eski Yunanca bíos βίος z "canlı" sözcüklerinin bileşiğidir.

mikrosefal

Fransızca microcéphale "küçük kafalı" sözcüğünden alıntıdır.