mikroçip

mika

Yeni Latince mica "pırıltılı tanecikler içeren bir mineral" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince mica "kırıntı, tane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smei̯g- "küçük" biçiminden evrilmiştir.

mikado

Japonca mikado "«yüce kapı», hükümdarlık makamı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca mi "yüce, soylu" ve Japonca kadoz "kapı" sözcüklerinin bileşiğidir.

mikâp

Arapça kˁb kökünden gelen mukaˁˁab مكعّب z "zar şeklinde olan, matematikte sayının kübü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaˁˁaba كعّب z "zar şekline getirdi, kübünü aldı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça kaˁb كعبة z "aşık kemiği, oyun zarı" sözcüğünden türetilmiştir.

mikoloji

Fransızca mycologie "mantar hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýkēs μύκης z "mantar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mew-k- "vıcık, nemli, küf" kökünden evrilmiştir.

mikr(o)+

Fransızca ve İngilizce micro+ "[bileşik adlarda] küçük" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mikrós μικρός z "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smikro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *smei̯g- kökünden türetilmiştir.

mikroçip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1986]
Her biri kendi başına bir bilgisayar olabilecek mikroçipler tarafından yönetiliyor.

Köken

İngilizce microchip "mikro entegre devre" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için mikr(o)+, çip maddelerine bakınız.


10.08.2017
mikrodalga
mikrofon

Fransızca microphone "1. küçük sesleri büyüten aygıt [esk.], 2. sesi elektrik dalgasına çeviren aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen microphone sözcüğünden alıntıdır.

mikrokozm

Fransızca microcosme "küçük alem, büyük bir bütünün özelliklerini örnekleyen küçük alem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mikrókosmos μικρόκοσμος z sözcüğünden alıntıdır.

mikrokredi

İngilizce micro-credit "küçük girişimcilere verilen küçük kredi" sözcüğünden alıntıdır.

mikron

Fransızca micron "milimetrenin binde biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mikrón μικρόν z "küçük şey" sözcüğünden alıntıdır.