mikado

mihrace

Farsça mihrāce مهراجه z "Hint prenslerine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen maharāca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe maha "büyük" (NOT: Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méǵh₂s (*méǵas) biçiminden evrilmiştir. ) ve Sanskritçe rāca "kral" sözcüklerinin bileşiğidir.

mihrak

Arapça ḥrḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *miḥrāḳ محراق z "yakma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraḳa حرق z "yaktı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mihrap

Arapça ḥrb kökünden gelen miḥrāb محراب z "sunak, mabet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) miḳrāb "sunak, tapınak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice #ḳrb קרב z "adak sunmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

mihver

Arapça ḥwr kökünden gelen miḥwar مِحوَر z "döndürgeç, eksen, aks, makara ve tekerlek göbeği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāra حَارَ z "döndü, geri döndü" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.

mika

Yeni Latince mica "pırıltılı tanecikler içeren bir mineral" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince mica "kırıntı, tane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smei̯g- "küçük" biçiminden evrilmiştir.

mikado
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Japon hükümdarı" [ Şemseddin Sami, Kamusü'l A'lâm, 1891]
mikado imparator tanılmış, ve kendisine meşrutiyet kabul etdirilmişdir. "... çıtalarla oynanan bir oyun" [ Melih Cevdet Anday, , 1967]
Mikadonun Çöpleri [oyun]

Köken

Japonca mikado "«yüce kapı», hükümdarlık makamı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca mi "yüce, soylu" ve Japonca kadoz "kapı" sözcüklerinin bileşiğidir.

Ek açıklama

Uzakdoğu kökenli çıta oynunun adı destedeki en değerli çıta olan mikado'nun adından alınmıştır.


27.10.2017
mikâp

Arapça kˁb kökünden gelen mukaˁˁab مكعّب z "zar şeklinde olan, matematikte sayının kübü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaˁˁaba كعّب z "zar şekline getirdi, kübünü aldı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça kaˁb كعبة z "aşık kemiği, oyun zarı" sözcüğünden türetilmiştir.

mikoloji

Fransızca mycologie "mantar hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýkēs μύκης z "mantar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mew-k- "vıcık, nemli, küf" kökünden evrilmiştir.

mikr(o)+

Fransızca ve İngilizce micro+ "[bileşik adlarda] küçük" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mikrós μικρός z "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smikro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *smei̯g- kökünden türetilmiştir.

mikroçip

İngilizce microchip "mikro entegre devre" sözcüğünden alıntıdır.

mikrodalga