mika

mihr

Arapça mhr kökünden gelen mehr veya mihr مهر z "nikâhta kadına ödenen para" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça mihr "ant, sözleşme, kontrat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen mithrá sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça sözcük Sanskritçe mitra मित्र z "arkadaş, müttefik; bir tanrı adı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

mihrace

Farsça mihrāce مهراجه z "Hint prenslerine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen maharāca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe maha "büyük" (NOT: Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méǵh₂s (*méǵas) biçiminden evrilmiştir. ) ve Sanskritçe rāca "kral" sözcüklerinin bileşiğidir.

mihrak

Arapça ḥrḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *miḥrāḳ محراق z "yakma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraḳa حرق z "yaktı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mihrap

Arapça ḥrb kökünden gelen miḥrāb محراب z "sunak, mabet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) miḳrāb "sunak, tapınak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice #ḳrb קרב z "adak sunmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

mihver

Arapça ḥwr kökünden gelen miḥwar مِحوَر z "döndürgeç, eksen, aks, makara ve tekerlek göbeği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāra حَارَ z "döndü, geri döndü" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.

mika
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
mika [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Mica [Fr.]: mika, ak maden (...) Micaschiste: mikadan ibaret bir şistit.

Köken

Yeni Latince mica "pırıltılı tanecikler içeren bir mineral" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince mica "kırıntı, tane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smei̯g- "küçük" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için mikr(o)+ maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

formika


13.01.2018
mikado

Japonca mikado "«yüce kapı», hükümdarlık makamı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca mi "yüce, soylu" ve Japonca kadoz "kapı" sözcüklerinin bileşiğidir.

mikâp

Arapça kˁb kökünden gelen mukaˁˁab مكعّب z "zar şeklinde olan, matematikte sayının kübü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaˁˁaba كعّب z "zar şekline getirdi, kübünü aldı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça kaˁb كعبة z "aşık kemiği, oyun zarı" sözcüğünden türetilmiştir.

mikoloji

Fransızca mycologie "mantar hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýkēs μύκης z "mantar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mew-k- "vıcık, nemli, küf" kökünden evrilmiştir.

mikr(o)+

Fransızca ve İngilizce micro+ "[bileşik adlarda] küçük" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mikrós μικρός z "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smikro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *smei̯g- kökünden türetilmiştir.

mikroçip

İngilizce microchip "mikro entegre devre" sözcüğünden alıntıdır.