mihnet

migren

Fransızca migraine "yarım baş ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen hemicrania sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰēmi- ἡμι- z "yarım" ve Eski Yunanca kraníon κρανίον z "kafa, kafatası" sözcüklerinin bileşiğidir.

miğfer

Arapça ġfr kökünden gelen miġfar مِغْفَر z "zırhlı başlık, tolga" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غَفَرَ z "bağışladı, esirgedi" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.

mihaniki

Yunanca mēχanikē μηχανική z "mekanik" sözcüğünden alıntıdır.

mihenk

Arapça ḥkk kökünden gelen miḥakk مِحَكّ z "sürtüldüğünde altının saflığını gösteren taş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakka حَكَّ z "kazıdı, sürttü" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.

mihmandar

Farsça mihmāndār مهماندار z "ev sahibi, konuk ağırlayan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mihmān مهمان z "konuk, misafir" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *maētha-māna- "konut-kalan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde maēthana "konut, ev" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde maēt- "konaklamak, kalmak" fiilinden türetilmiştir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 1106)

mihnet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
balā miḥnat emgek [bela, zahmet, zorluk] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ikilik miḥnet-dürür bellü bilüŋ

Köken

Arapça mḥn kökünden gelen miḥna(t) محنة z "zorluk, zahmet, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maḥana محن z "sınadı, imtihan etti" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice maḥneh מַחְנֶה z "İsrailoğullarının çölde kırk yıl çektiği çile" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Bu maddeye gönderenler

imtihan


15.07.2015
mihr

Arapça mhr kökünden gelen mehr veya mihr مهر z "nikâhta kadına ödenen para" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça mihr "ant, sözleşme, kontrat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen mithrá sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça sözcük Sanskritçe mitra मित्र z "arkadaş, müttefik; bir tanrı adı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

mihrace

Farsça mihrāce مهراجه z "Hint prenslerine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen maharāca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe maha "büyük" (NOT: Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méǵh₂s (*méǵas) biçiminden evrilmiştir. ) ve Sanskritçe rāca "kral" sözcüklerinin bileşiğidir.

mihrak

Arapça ḥrḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *miḥrāḳ محراق z "yakma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraḳa حرق z "yaktı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mihrap

Arapça ḥrb kökünden gelen miḥrāb محراب z "sunak, mabet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) miḳrāb "sunak, tapınak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice #ḳrb קרב z "adak sunmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

mihver

Arapça ḥwr kökünden gelen miḥwar مِحوَر z "döndürgeç, eksen, aks, makara ve tekerlek göbeği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāra حَارَ z "döndü, geri döndü" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.