midi

mi(o)+

Fr/İng myo+ [bileşik adlarda] kas EYun mýs μύς zkas << HAvr *múh₂s (*mū́s) 1. kas, 2. fare, 3. midye

miat

Ar maˁād مَعَاد z [#ˁwd mafˁal iz/m.] 1. avdet edilen yer, 2. ahiret, kıyamet günü gidilen yer Ar ˁāda عَادَ zdöndü, rücu etti, geri geldi

mibzer

Ar mibzar مبزر z [#bzr mifˁal ia.] tohum ekme aracı Ar bazara بزر ztohum saçtı, ekti

miço

İt mozzo oğlan, çırak, özellikle gemi yamağı ≈ İsp mozo/mocho oğlan, çırak << Lat musteus yaş, taze

mide

Ar miˁda(t)/maˁda(t) مَِعْدة z [#mˁd] kursak <? Ar ˁadā عَدَا z [#ˁdw] (öteye, başka yere) geçti

midi

midi etek [ Milliyet - gazete, 1970]
'Mini etek mi? Yoksa midi etek mi?' anketine katılan kadınların yüzde 86'sı

Fr/İng midi orta Lat medius orta, ara << HAvr *médʰi̯o-s orta (ad) HAvr *me-dʰi- orta (edat)

 mez(o)+


06.09.2017
midibüs
midilli

öz Midilli Ege'de bir ada, Lesbos Yun Mytilíni μυτιλήνη zLesbos adasının baş kenti

midterm

İng midterm dönem ortası (sınavı) § İng mid yarı İng term dönem

midye

Yun mýdia μύδια z [çoğ.] Yun mýdion μύδιον zbir deniz kabuklusu << EYun mús, mud- μύς, μυδ- za.a. +ion << HAvr *múh₂s (*mū́s) 1. kas, 2. fare, 3. midye

miftah

Ar miftāḥ مفتاح z [#ftḥ mifˁāl ia.] açkı, anahtar Ar fataḥa فتح zaçtı