miat

mızık

Türkiye Türkçesi mızı- veya mızıt- "oyunbozanlık etmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil mız "şikayet ve sıkıntı sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

mızıka

İtalyanca musica "müzik, musıki" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yunanca mousikḗ μουσική z sözcüğünden alıntıdır.

mızrak

Arapça zrḳ kökünden gelen mizrāḳ مزراق z "kargı, süngü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaraḳa زرق z "1. göz belertti, 2. mızrak sapladı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mızrap

Arapça ḍrb kökünden gelen miḍrāb مِضراب z "darp aleti, özellikle hallaç tokmağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍaraba ضَرَبَ z "vurdu, çaldı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

mi(o)+

Fransızca ve İngilizce myo+ "[bileşik adlarda] kas" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mýs μύς z "kas" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *múh₂s (*mū́s) "1. kas, 2. fare, 3. midye" kökünden evrilmiştir.

miat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ābā-i emcād-i cennet meˁādleri mesleğine sülūk itdiler [cennete giden şanlı atalarının yoluna gittiler] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
meˁād: 1. Avdet edilen mahall, 2. ahiret, 3. dönüş, geri gidiş.

Köken

Arapça ˁwd kökünden gelen maˁād مَعَاد z "1. avdet edilen yer, 2. ahiret, kıyamet günü gidilen yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāda عَادَ z "döndü, rücu etti, geri geldi" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.


12.05.2015
mibzer

Arapça bzr kökünden gelen mibzar مبزر z "tohum ekme aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bazara بزر z "tohum saçtı, ekti" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.

miço

İtalyanca mozzo "oğlan, çırak, özellikle gemi yamağı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca mozo veya mocho "oğlan, çırak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince musteus "yaş, taze" sözcüğünden evrilmiştir.

mide

Arapça mˁd kökünden gelen miˁda(t) veya maˁda(t) مَِعْدة z "kursak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁdw kökünden gelen ˁadā عَدَا z "(öteye, başka yere) geçti" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

midi

Fransızca ve İngilizce midi "orta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince medius "orta, ara" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰi̯o-s "orta (ad)" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *me-dʰi- "orta (edat)" kökünden türetilmiştir.

midibüs