mezzanine

mezozoik

Fr mésozoïque İng mesozoic orta hayvanlar çağı (İlk kullanım: 1838 Adam Sedgwick, İng. biyolog (1785-1873).)

mezra

Ar mazraˁa(t) مزرعة z [#zrˁ mafˁala(t) iz/m.] ekim ve dikim yapılan yer, tarla Ar zaraˁa زرع ztohum attı, ekti

mezun

Ar maˀḏūn مأذون z [#Aḏn mafˁūl mef.] izin almış, izinli, icazetli Ar aḏina أذن zkulak verdi, dinledi, izin verdi

mezura

Fr mesure ölçü, ölçüm << Lat mensura a.a. << HAvr *mēn(s)- +()tura HAvr *mē-2 ölçmek

mezür

Fr mesure ölçü << Lat mensura a.a.

mezzanine

[ Milliyet - gazete, 1998]
Eresin Hotel İstanbul Mezzanine Lounge Pastanesi

İng mezzanine ara kat İt mezzanino [küç.] İt mezzano ortada olan, aradaki +in°2 << Lat medianus orta, ara

 mez(o)+


14.07.2018
mezzosoprano

İt mezzo-soprano orta-yüksek, müzikte kadın sesinin orta perdesi § İt mezzo orta (<< Lat medius a.a. ) İt soprano

mıcır

≈ Erm mcir մճիր ztaş veya kömür kırıntısı, çakıl

mıç|mak

TTü sıç- dışkılamak

mığrı

Yun mungrí/mugrí μουγγρί zbir tür yılan balığı, conger ≈ EYun moungrízō μουγκρίζω zsalyalamak, cıvımak (Kaynak: LS sf. 1148 "slobber")

mıh

Fa/OFa mēχ/mīχ ميخ zçivi, özellikle tahta çivi (≈ Sans mayūkha büyük tahta çivi )