mezun

mezmur

Ar mazmūr مزمور z [#zmr] Kuran'a göre Hz. Davud'un kitabı İbr mizmōr מזמור zşarkı, özellikle Eski Ahit'te Hz. Davud'a atfedilen şarkılara verilen ad İbr #zmr זמר zşarkı söyleme

mezolitik

Fr mesolithique Orta Taş Devri

Mezopotamya

İng Mesopotamia Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge EYun mesopotamía μεσοποταμία z«nehirler arası ülke», a.a. § EYun mésos μέσος zorta, ara EYun potamós ποταμός znehir

mezozoik

Fr mésozoïque İng mesozoic orta hayvanlar çağı (İlk kullanım: 1838 Adam Sedgwick, İng. biyolog (1785-1873).)

mezra

Ar mazraˁa(t) مزرعة z [#zrˁ mafˁala(t) iz/m.] ekim ve dikim yapılan yer, tarla Ar zaraˁa زرع ztohum attı, ekti

mezun

"izinli" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
şerˁi şerīfden meeẕūn olmadan nā-şerˁī iş edenüŋ emr-işerˁ ile hakkından gelinür [yasal izinli olmadan yasadışı iş yapanın yasa emriyle hakkından gelinir] "... diplomalı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
me'ẕūn: (...) dersleri tekmil eden talebe.

Ar maˀḏūn مأذون z [#Aḏn mafˁūl mef.] izin almış, izinli, icazetli Ar aḏina أذن zkulak verdi, dinledi, izin verdi

 izin

Benzer sözcükler: mezuniyet


09.12.2014
mezura

Fr mesure ölçü, ölçüm << Lat mensura a.a. << HAvr *mēn(s)- +()tura HAvr *mē-2 ölçmek

mezür

Fr mesure ölçü << Lat mensura a.a.

mezzanine

İng mezzanine ara kat İt mezzanino [küç.] İt mezzano ortada olan, aradaki +in°2 << Lat medianus orta, ara

mezzosoprano

İt mezzo-soprano orta-yüksek, müzikte kadın sesinin orta perdesi § İt mezzo orta (<< Lat medius a.a. ) İt soprano

mıcır

≈ Erm mcir մճիր ztaş veya kömür kırıntısı, çakıl