mezmur

meze

Farsça maza مَزَه z "tadım, tat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen mija veya micag sözcüğünden evrilmiştir.

mezgit

Arapça zyt kökünden gelen mazīt مزيت/مزيّت z "yağlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zayt زيت z "zeytinyağı" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mezhep

Arapça ḏhb kökünden gelen maḏhab مذهب z "1. gidiş, yol, rota, 2. kanı, görüş, İslam hukukundaki ekollerden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏahaba ذهب z "gitti, bir yol izledi" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

meziyet

Arapça mzy kökünden gelen mazīya(t) مزيّة z "avantaj, üstünlük, erdem" sözcüğünden alıntıdır.

mezkûr

Arapça ḏkr kökünden gelen maḏkūr مذكور z "zikredilen, anılan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakara ذَكَرَ z "andı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mezmur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[, 1400 yılından önce]

Köken

Arapça zmr kökünden gelen mazmūr مزمور z "Kuran'a göre Hz. Davud'un kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice mizmōr מזמור z "şarkı, özellikle Eski Ahit'te Hz. Davud'a atfedilen şarkılara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #zmr זמר z "şarkı söyleme" kökünden türetilmiştir.


13.11.2013
Mezopotamya

İngilizce Mesopotamia "Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca mesopotamía μεσοποταμία z "«nehirler arası ülke», Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mésos μέσος z "orta, ara" ve Eski Yunanca potamós ποταμός z "nehir" sözcüklerinin bileşiğidir.

mezozoik
mezra

Arapça zrˁ kökünden gelen mazraˁa(t) مزرعة z "ekim ve dikim yapılan yer, tarla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaraˁa زرع z "tohum attı, ekti" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mezun

Arapça Aḏn kökünden gelen maˀḏūn مأذون z "izin almış, izinli, icazetli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḏina أذن z "kulak verdi, dinledi, izin verdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mezura

Fransızca mesure "ölçü, ölçüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen mensura sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *méh₁-ti-s (*mḗ-ti-s) "ölçü" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₁- (*mē-) "ölçmek" kökünden türetilmiştir.