mezhep

mezbele

Arapça zbl kökünden gelen mazbala(t) مزبلة z "çöplük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zibl زِبْل z "çöp, dışkı" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mezc

Arapça mzc kökünden gelen mazc مزج z "başka bir şeyle karıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaca مزج z "(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

mezdeke

Yeni Yunanca mastíχa μαστίχα z "sakız" sözcüğünden alıntıdır.

meze

Farsça maza مَزَه z "tadım, tat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen mija veya micag sözcüğünden evrilmiştir.

mezgit

Arapça zyt kökünden gelen mazīt مزيت/مزيّت z "yağlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zayt زيت z "zeytinyağı" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mezhep
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ben Şāfiˁī meẕheb degülven ammā Şāfiˁīyi yavlak severven

Köken

Arapça ḏhb kökünden gelen maḏhab مذهب z "1. gidiş, yol, rota, 2. kanı, görüş, İslam hukukundaki ekollerden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏahaba ذهب z "gitti, bir yol izledi" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için zehap maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mezahip, mezhepçilik


09.12.2014
meziyet

Arapça mzy kökünden gelen mazīya(t) مزيّة z "avantaj, üstünlük, erdem" sözcüğünden alıntıdır.

mezkûr

Arapça ḏkr kökünden gelen maḏkūr مذكور z "zikredilen, anılan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakara ذَكَرَ z "andı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mezmur

Arapça zmr kökünden gelen mazmūr مزمور z "Kuran'a göre Hz. Davud'un kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice mizmōr מזמור z "şarkı, özellikle Eski Ahit'te Hz. Davud'a atfedilen şarkılara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #zmr זמר z "şarkı söyleme" kökünden türetilmiştir.

Mezopotamya

İngilizce Mesopotamia "Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca mesopotamía μεσοποταμία z "«nehirler arası ülke», Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mésos μέσος z "orta, ara" ve Eski Yunanca potamós ποταμός z "nehir" sözcüklerinin bileşiğidir.

mezozoik