mezdeke

mezar

Ar mazār مزار z [#zwr mafˁal iz/m.] ziyaret yeri, ziyaretgâh Ar zāra زار zziyaret etti

mezat

Ar mazād مزاد z [#zyd mafˁal msd.] arttırma Ar zāda زاد zarttı, çoğaldı

mezbaha

Ar maḏbaḥ مَذبح z [#ḏbḥ mafˁal iz/m.] hayvan kesme yeri, kurban yeri Ar ḏabaḥa ذَبَحَ zhayvan kesti (≈ Aram dəbaḥ דְּבַח z [#dbḥ] hayvan kesme, kurban etme )

mezbele

Ar mazbala(t) مزبلة z [#zbl mafˁala(t) iz/m.] çöplük Ar zibl زِبْل zçöp, dışkı

mezc

Ar mazc مزج z [#mzc faˁl msd.] başka bir şeyle karıştırma Ar mazaca مزج z(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı

mezdeke

"çam sakızı, ladin ağacı" [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
mezdeği: Kozalaklarından sakız çıkarılan ladin ağacı.

Yun mastíχa μαστίχα zsakız

 mastika

Not: 1993'ten itibaren ün kazanan bir dans grubunun adı olduğundan, bazen "modernleştirilmiş oryantal gösteri dansı" anlamında düşünülür.


03.02.2020
meze

Fa maza مَزَه ztadım, tat << OFa mija/micag a.a.

mezgit

Ar mazīt مزيت/مزيّت z [#zyt mafˁil ] yağlanmış, yağlı Ar zayt زيت zzeytinyağı

mezhep

Ar maḏhab مذهب z [#ḏhb mafˁal msd.] 1. gidiş, yol, rota, 2. kanı, görüş, İslam hukukundaki ekollerden her biri Ar ḏahaba ذهب zgitti, bir yol izledi

meziyet

Ar mazīya(t) مزيّة z [#mzy faˁīla(t) ] avantaj, üstünlük, erdem

mezkûr

Ar maḏkūr مذكور z [#ḏkr mafˁūl mef.] zikredilen, anılan Ar ḏakara ذَكَرَ zandı