meyus

meyane

Farsça miyāne مِيانه z "orta, ortadaki şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça miyān "orta" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

meydan

Arapça ve Farsça myd kökünden gelen maydān ميدان z "açık yer, alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça miḏyān veya mayān "orta" sözcüğünden alıntıdır.

meyhane

Farsça mayχāne ميخانه z "şarap evi" sözcüğünden alıntıdır.

meyil

Arapça myl kökünden gelen mayl ميل z "eğilme, eğim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māla مال z "eğildi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

meymenet

Arapça ymn kökünden gelen maymana(t) ميمنة z "uğur, kutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yamīn يمين z "sağ el" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

meyus
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
biż-żarūrī tevaḳḳuf olınup gitmekden mey'ūs olduk [umudu kestik]

Köken

Arapça yAs kökünden gelen mayˀūs ميؤس z "1. kendisinden umut kesilen şey, 2. yeis eden, umutsuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yaˀisa يئس z "umut kesti, umutsuzluğa düştü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için yeis maddesine bakınız.


24.12.2014
meyve

Farsça aynı anlama gelen mīva veya mēve ميوه z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen mēvag sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen məγdē sözcüğü ile eş kökenlidir. )

meyyal

Arapça myl kökünden gelen mayyāl ميّال z "çok eğimli, eğilimli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māla مال z "eğildi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

meyyit

Arapça mwt kökünden gelen mayt veya mayyit مَىت z "ölü, ölmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māta مات z "öldü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

mez(o)+

Fransızca ve İngilizce meso+ "[bileşik adlarda] orta" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca mésos μέσος z "orta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰi̯o-s "orta (ad)" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *me-dʰi- "orta (edat)" kökünden türetilmiştir.

mezalim

Arapça ẓlm kökünden gelen maẓālim مظالم z "zulümler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓulm ظلم z "zulüm" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.