meyan2

mevzuat

Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍūˁāt موضوعات z "konulmuş olanlar, konular" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mawḍūˁ مَوضُوع z "konulmuş, vazedilmiş, konu" sözcüğünün çoğuludur.

mevzubahis

Arapça mawḍūˀ موضوء z "konu" ve Arapça baḥṯ بحث z "söz etme" sözcüklerinin bileşiğidir.

mevzun

Arapça wzn kökünden gelen mawzūn موزون z "dengeli, ölçülü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وَزَنَ z "tarttı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mey

Farsça may مى z "mayalanmış içki, şarap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen may sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen maḏu sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde maḏa "baldan yapılan bir tür mayalanmış içki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰu "1. bal, 2. baldan yapılan içki" biçiminden evrilmiştir.

meyan1

Farsça būyān "kokan, aromatik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça būy "güzel koku, aroma" sözcüğünden türetilmiştir.

meyan2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

miyan [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
oddur ki ḳandilde yanar / andan aydın hem miyān u hem kinār [hem orta yer hem kenar(lar)] meyan [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
miyān zebanzedi meyan

Köken

Farsça miyān ميان z "orta, ara, aralık, insan beli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça midyān veya miyān "orta" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen maiḏyā-na sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen mádhya मध्य z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰi̯o-s "orta (ad)" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için mez(o)+ maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

dermeyan, meyane, meydan, yankesici


03.02.2020
meyane

Farsça miyāne مِيانه z "orta, ortadaki şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça miyān "orta" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

meydan

Arapça ve Farsça myd kökünden gelen maydān ميدان z "açık yer, alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça miḏyān veya mayān "orta" sözcüğünden alıntıdır.

meyhane

Farsça mayχāne ميخانه z "şarap evi" sözcüğünden alıntıdır.

meyil

Arapça myl kökünden gelen mayl ميل z "eğilme, eğim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māla مال z "eğildi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

meymenet

Arapça ymn kökünden gelen maymana(t) ميمنة z "uğur, kutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yamīn يمين z "sağ el" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde masdarıdır.