mey

mevzi

Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍiˁ مَوْضِع z "konma yeri, konum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وَضَعَ z "koydu, indirdi" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mevzu

Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍūˁ مَوْضُوع z "ortaya konan, konmuş olan, sözün konusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وَضَعَ z "koydu, indirdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mevzuat

Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍūˁāt موضوعات z "konulmuş olanlar, konular" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mawḍūˁ مَوضُوع z "konulmuş, vazedilmiş, konu" sözcüğünün çoğuludur.

mevzubahis

Arapça mawḍūˀ موضوء z "konu" ve Arapça baḥṯ بحث z "söz etme" sözcüklerinin bileşiğidir.

mevzun

Arapça wzn kökünden gelen mawzūn موزون z "dengeli, ölçülü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وَزَنَ z "tarttı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mey
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
şol suyı eksük mey gibi

Köken

Farsça may مى z "mayalanmış içki, şarap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen may sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen maḏu sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde maḏa "baldan yapılan bir tür mayalanmış içki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰu "1. bal, 2. baldan yapılan içki" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökünden Eski Yunanca methý, İngilizce mead "mayalanmış içki".

Benzer sözcükler

meygede, meyhor

Bu maddeye gönderenler

matiz (ametist, metil), mest1 (sermest), meyhane


17.04.2015
meyan1

Farsça būyān "kokan, aromatik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça būy "güzel koku, aroma" sözcüğünden türetilmiştir.

meyan2

Farsça miyān ميان z "orta, ara, aralık, insan beli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça midyān veya miyān "orta" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen maiḏyā-na sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen mádhya मध्य z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰi̯o-s "orta (ad)" biçiminden evrilmiştir.

meyane

Farsça miyāne مِيانه z "orta, ortadaki şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça miyān "orta" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

meydan

Arapça ve Farsça myd kökünden gelen maydān ميدان z "açık yer, alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça miḏyān veya mayān "orta" sözcüğünden alıntıdır.

meyhane

Farsça mayχāne ميخانه z "şarap evi" sözcüğünden alıntıdır.