mevzuat

mevt

Arapça mwt kökünden gelen mawt مَوت z "ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen mōt veya mawot מות z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen mātu sözcüğü ile eş kökenlidir.

mevta

Arapça mwt kökünden gelen mawtāˀ موتاء z "ölüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mayyit ميّت z "ölü" sözcüğünün çoğuludur.

mevut

Arapça wˁd kökünden gelen mawˁūd موعود z "vaad edilmiş, önceden belirlenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waˁada وعد z "vade koydu, belirledi, vaat etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mevzi

Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍiˁ مَوْضِع z "konma yeri, konum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وَضَعَ z "koydu, indirdi" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mevzu

Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍūˁ مَوْضُوع z "ortaya konan, konmuş olan, sözün konusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وَضَعَ z "koydu, indirdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mevzuat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"konular" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mevzūˁāt: Mebhūs-i ˁanha olan mevādd [bahis konusu olan konular], mebāhis - mevzūˁāt-i ˁulūm [bilimsel konular] Yeni Osmanlıca: "yürürlükteki yasa ve kurallar" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
sanayie ve deniz ticaretine ait hukuki mevzuat, ticarî taamüller

Köken

Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍūˁāt موضوعات z "konulmuş olanlar, konular" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mawḍūˁ مَوضُوع z "konulmuş, vazedilmiş, konu" sözcüğünün çoğuludur.

Daha fazla bilgi için mevzu maddesine bakınız.

Ek açıklama

Modern anlamı "vazedilmiş kanun ve kurallar" düşüncesinden türemiştir.


26.05.2019
mevzubahis

Arapça mawḍūˀ موضوء z "konu" ve Arapça baḥṯ بحث z "söz etme" sözcüklerinin bileşiğidir.

mevzun

Arapça wzn kökünden gelen mawzūn موزون z "dengeli, ölçülü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وَزَنَ z "tarttı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mey

Farsça may مى z "mayalanmış içki, şarap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen may sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen maḏu sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde maḏa "baldan yapılan bir tür mayalanmış içki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰu "1. bal, 2. baldan yapılan içki" biçiminden evrilmiştir.

meyan1

Farsça būyān "kokan, aromatik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça būy "güzel koku, aroma" sözcüğünden türetilmiştir.

meyan2

Farsça miyān ميان z "orta, ara, aralık, insan beli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça midyān veya miyān "orta" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen maiḏyā-na sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen mádhya मध्य z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *médʰi̯o-s "orta (ad)" biçiminden evrilmiştir.