mevlit

mevki

Ar mawḳiˁ موقع z [#wḳˁ mafˁil iz/m.] düşüm yeri, vaka yeri Ar waḳaˁa وقع zdüştü, vuku buldu

mevkuf

Ar mawḳūf موقوف z [#wḳf mafˁūl mef.] durdurulmuş, tutulmuş, tutuklu

mevkute

Ar mawḳūt موقوت z [#wḳt mafˁūl mef.] süreli, belirli süresi olan Ar waḳt vakit

mevla

Ar mawlā مَوْلَى z [#wly mafˁal ] veli, egemen, efendi, yönetici Ar walā وَلَا zgözetti, yönetti

mevlana

Ar mawlānā مولانا zefendimiz

mevlit

"doğum" [ <1400]
"... doğum yeri" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mevlidi aslı ve mevtıni vaslīsi olan Şecaˁ nām karyeye geldi [ilk doğum yeri ve nihai vatanı olan Şeca adlı köye geldi] mevlīd-i nebî "Peygamberin doğumuna ilişkin anlatı veya ilahi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mevlid-i nebî: menkıbe-i velâdet

Ar mawlid مولد z [#wld mafˁil msd.] doğum Ar walada وَلَدَ zdoğurdu

 velet

Not: Erkek adı olarak kullanılan ve "yeni doğmuş" anlamına gelen mevlūd ayırt edilmelidir.


05.09.2017
mevsim

Ar mawsim مَوْسِم z [#wsm mafˁil iz/m.] yılın bir dönemine denk gelen belirli zaman, hac mevsimi, yağmur mevsimi, yolculuk mevsimi Ar wasama وَسَمَ zdamgaladı

mevsuk

Ar mawṯūḳ موثوق z [#ws̠ḳ mafˁūl mef.] sağlam, belgelenmiş Ar waṯaḳa وثق zpekiştirdi, belgeledi

mevt

Ar mawt مَوت z [#mwt faˁl msd.] ölüm ≈ Aram mōt/mawot מות za.a. ≈ Akad mātu a.a.

mevta

Ar mawtāˀ موتاء z [#mwt çoğ.] ölüler Ar mayyit ميّت z [t.] ölü

mevut

Ar mawˁūd موعود z [#wˁd mafˁūl mef.] vaad edilmiş, önceden belirlenmiş Ar waˁada وعد zvade koydu, belirledi, vaat etti